1. Design & Illustration
  2. Add-Ons
  3. Patterns

Tạo một mẫu hoa văn hình học đầy màu sắc trong Photoshop

Scroll to top
Read Time: 5 min

() translation by (you can also view the original English article)

Mẫu hoa văn là một cách tuyệt vời để bổ sung texture và thể hiện năng lực thiết kế của bạn. Một số có thể xuất hiện khá phức tạp, và những ý tưởng có thể rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, không quá khó khăn để có thể tìm thấy. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng để tạo ra màu sắc, và cái nhìn đa chiều về những mẫu hoa văn hình học phức tạp trong Photoshop.

1. Cài đặt

Bước 1

Tạo một tài liệu mới (File > New). Với kích thước bất kỳ. Tôi đã sử dụng 1280 x 1024px vì tôi muốn làm việc với các hình dạng lớn để tạo ra các mô hình ban đầu.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-create-a-new-filecreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-create-a-new-filecreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-create-a-new-file

Bước 2

Đi tới View > Snap và đảm bảo Snap đã được chọn.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-check-snap

Sau đó đi đến View > Rulers và thanh Ruler được đánh dấu.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-check-rulers

Bước 3

Thiết lập một layer với swatch colors được thấy trong hình dưới đây. Điều này sẽ làm cho màu sắc bạn lựa chọn nhanh hơn khi lựa chọn màu sắc cho hướng dẫn này.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-swatches

2. Tạo và đặt hình dạng của bạn

Bây giờ bạn đã chuẩn bị sẵn sàng khung ảnh và color, swatches, chúng ta có thể bắt đầu tạo ra mẫu đầu tiên.

Bước 1

Chọn công cụ Polygon Tool (U) và click vào bên phải của khung ảnh.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-polygon-tool

Tạo đa giác kích thước 200 x 200px với 8 Sides và bấm OK.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-create-polygon

Bước 2

Trong Layers của bạn với Polygon 1 đã chọn, hãy thực hiện Opacity 50%.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-50-percent-opacity

Thay đổi Fill của Polygon 1#33cdc7.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-fill-colorcreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-fill-colorcreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-fill-color

Bước 3

Giữ phím Alt-Shift, kéo Polygon 1 trên khung hình về bên trái cho đến khi hình dạng trùng lặp hình dạng ban đầu như nhìn thấy dưới đây.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-duplicate-and-overlapcreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-duplicate-and-overlapcreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-duplicate-and-overlap

Phóng to và sử dụng hướng dẫn - Guide khi cần thiết để đảm bảo tính chính xác của sự canh chỉnh.

Lặp lại bước này với Polygon 1 copy và sau đó với Polygon 1 copy 2.

Bước 4

Thay đổi Fill của Polygon 1 copy thành #1d7471Polygon 1 copy 2 thành #5ccdc9, và Polygon 1 copy 3 thành #009b95.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-change-fill-colorscreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-change-fill-colorscreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-change-fill-colors

Bước 5

Chọn Polygon 1 trong bảng Layers và nhấn giữ phím Shift, chọn Polygon 1 copy 3.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-select-four

Với 4 hình được chọn, giữ Alt-Shift và kéo nhóm trên khung ảnh sang trái và sắp xếp các hình dạng đều nhau.

Với 4 hình dạng được chọn, giữ phím Alt-Shift và kéo nhóm trên khung ảnh bên trái và canh chỉnh các hình dạng một lần nữa.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-alt-dragcreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-alt-dragcreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-alt-drag

Bước 6

Bây giờ với 12 hình dạng trong tổng số đã thực hiện, tạo một thư mục Group mới, đặt tên cho nó là Blue Group và kéo 12 hình vào nhóm này.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-group-all-twelve

Với Blue Group đã chọn, di chuyển nhóm để chạm vào điểm cuối của khung hình cho đến hết.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-place-blue-groupcreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-place-blue-groupcreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-place-blue-group

Bước 7

Tiếp theo với nhóm được chọn, giữ phím Alt và kéo nhóm trên khung ảnh và hơi kéo sang trái một chút để phía dưới của các đa giác được lồng vào nhau trên nhóm gốc.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-duplicate-groupcreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-duplicate-groupcreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-duplicate-group

Trong bảng Layer, bây giờ đổi tên Blue Group copy thành Orange Group.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-rename-group

Bước 8

Bên trong nhóm Orange Group bạn sẽ trang trí lại tất cả các đa giác sang màu cam đã được thiết lập trước đó. Từ dưới lên trên của Orange Group, các pattern màu nên chọn là #ffb173, #ff7100, #ff9540#bf6f30.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-orange-fill-colorscreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-orange-fill-colorscreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-orange-fill-colors

Bước 9

Giữ phím Shift kéo Orange Group để nằm chồng lên Blue Group hơn phân nửa.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-orange-overlap-bluecreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-orange-overlap-bluecreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-orange-overlap-blue

Bước 10

Chọn cả hai nhóm Blue Orange và lấy ba phần tư của nhóm Blue Group để cắt khỏi ảnh.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-drag-both-groups-to-bottomcreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-drag-both-groups-to-bottomcreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-drag-both-groups-to-bottom

Bước 11

Với cả hai nhóm vẫn được chọn và ấn giữ phím Alt-Shift, kéo chúng trên khung ảnh để các hình chồng lên nhau được lặp đi lặp lại như được hiển thị trong hình dưới đây. Lặp lại bước này cho đến khi bạn hoàn thành khung ảnh.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-cover-canvas-with-patterncreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-cover-canvas-with-patterncreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-cover-canvas-with-pattern

Bước 12

Tô màu layer Background với #d5f7fc, sau đó nhấn Create a new layer trên tất cả các nhóm và chọn màu #152907 và thiết lập layer thành Subtract.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-color-fill-layers

Hầu như chúng ta sắp hoàn thành.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-almost-therecreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-almost-therecreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-almost-there

3. Xác định lại Pattern

Bạn cần tô màu, chỉnh lại ảnh chồng lên nhau và đưa ra ý tưởng hay về cách cho Pattern sẽ trông như thế nào. Bây giờ bạn sẽ định nghĩa lại Pattern để nó có thể thực hiện trong tương lai.

Bước 1

Chọn công cụ Rectangular Marque Tool (M).

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-rectangular-scrolling-marque-tool

Chọn pattern như hiển thị bên dưới.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-make-selectioncreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-make-selectioncreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-make-selection

Bước 2

Với vùng pattern được chọn, đi tới Edit > Define Pattern.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-define-pattern

Đặt tên cho pattern như hiển thị bên dưới.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-name-patterncreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-name-patterncreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-name-pattern

Bước 3

Tạo một tài liệu mới (File > New) với kích thước bất kỳ. Tôi chọn 2000 x 2000px.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-create-another-new-filecreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-create-another-new-filecreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-create-another-new-file

Tạo New Layer với màu bất kỳ.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-create-new-layer

Bước 4

Với chọn Layer 1 trong bảng Layer, chọn Pattern Overlay trong Layer Styles.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-pattern-overlay

Chọn Geometric Pattern mới và bấm OK. Bây giờ, bạn sẽ thấy pattern áp dụng cho layer mới của bạn.

Nếu mọi thứ đã được lựa chọn một cách chính xác, pattern nên xuất hiện liền mạch. Nếu không, trở lại tài liệu gốc và cố gắng điều chỉnh một vài tùy chọn và định nghĩa lại pattern mới.

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-choose-patterncreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-choose-patterncreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-choose-pattern

Tóm lại

Trong hướng dẫn này, tôi chỉ cho bạn cách tạo ra một mẫu hình học liền mạch trong Photoshop có thể sử dụng trên bất kỳ đối tượng mới mà bạn tạo trong Photoshop. Tôi hy vọng, hướng dẫn này đã là một kinh nghiệm học tập tốt, và bạn có thể sử dụng những gì bạn đã học được để tiếp tục thử nghiệm với layer, color patterns, và blending modes. Tùy thuộc vào những gì bạn chọn, bạn có thể khám phá những hình dạng mới trong những mẫu hình học cơ bản. Chúc vui vẻ!

create-a-geometric-pattern-in-photoshop-Final-Imagecreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-Final-Imagecreate-a-geometric-pattern-in-photoshop-Final-Image
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads