Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Tạo hiệu ứng văn bản pho mát trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 19 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong các bước sau, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản phô mát và một miếng phô mát minh hoạ. Để bắt đầu, bạn sẽ cần một mẫu văn bản đơn giản, hiệu ứng 3D Extrude & Bevel và hiệu ứng bo tròn góc đơn giản. Bạn sẽ tìm hiểu cách dễ dàng đặt tên và sắp xếp các hình dạng, cách để tạo ra đường phức, cách blend, mask và kỹ thuật xây dựng hình dạng bằng vector và cách để tận dụng bảng Appearance. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu cách blend đơn giản và sử dụng tính năng Live Corners.

1. Tạo một tài liệu mới và cài đặt lưới

Nhấn Control-N để tạo một tài liệu mới. Chọn Pixels từ trình đơn Units thả xuống, nhập 600 trong ô width và ô height 470 và sau đó nhấp vào nút Advanced. Chọn RGBScreen (72 ppi), và đảm bảo ô Align New Objects to Pixel Grid hủy đánh dấu trước khi nhấp OK.

new document setup gridnew document setup gridnew document setup grid

2. Tạo các hình dạng chính

Bước 1

Chọn công cụ Type Tool (T), nhấp vào bức ảnh của bạn, và thêm mẫu văn bản "CHEESE". Sử dụng phông Aldo the Apache, thiết lập size là 140 px và tracking là 100, và đảm bảo màu văn bản thiết lập R=255 G=220 B=72.

create main shapescreate main shapescreate main shapes

Bước 2

Chọn lại mẫu văn bản của bạn và đi tới Type > Create Outlines (Shift-Control-O). Đảm bảo kết quả nhóm hình ảnh được chọn và nhấn Shift-Control-G để Ungroup nó. Chọn tất cả các hình màu vàng và nhấn Control-8 (hoặc đi tới Object > Compound Path > Make) để biến chúng thành một đường phức (compound path) đơn giản. Chắc chắn đường phức mới vẫn được chọn và đi tới Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập vào Radius 5 px và nhấp OK.

create main shapescreate main shapescreate main shapes

Bước 3

Đảm bảo đường phức màu vàng vẫn được chọn và đi tới Effect > 3D > Extrude & Bevel. Nhấp vào tùy chọn More Options, nhập tất cả các thuộc tính sau trong hình, và nhập OK.

create main shapescreate main shapescreate main shapes

Bước 4

 Chọn lại đường phức và đi tới Object > Expand Appearance. Đảm bảo kết quả nhóm hình ảnh được chọn và nhấn Shift-Control-G ba lần để Ungroup nó. Bây giờ, hãy chọn sáu hình tạo mặt trước của các ký tự, biến chúng thành một đường phức mới (Control-8) và thay thế màu có sẵn R = 255 G = 220 B = 72.

create main shapescreate main shapescreate main shapes

Bước 5

Chọn tất cả các hình dạng, tạo nên mặt bên của các chữ cái, nhấp vào nút Unite từ bảng Pathfinder (Window > Pathfinder), và chuyển các hình dạng kết quả vào một đường phức thứ hai (Control-8).  Tập trung vào bảng Layers và mở các layer có sẵn.  Đầu tiên, double-click vào tên của đường phức màu vàng và đổi tên nó là "front".  Sau đó, tập trung vào đường phức được thực hiện trong bước này, đổi tên nó là "3D" và chắc chắn rằng nó nằm sau đường phức “front”.

create main shapescreate main shapescreate main shapes

Bước 6

Chọn lại đường phức “front”, tạo một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F), chọn nó và thay thế màu sắc có sẵn bằng R = 237 G = 170 B = 37.  Di chuyển đến bảng Layers và đổi tên hình mới này là "back".  Chọn nó cùng với hình dạng "3D", hãy chắc chắn rằng công cụ Selection Tool (V) được kích hoạt, bấm vào hình dạng "3D" (nó nên được nhấn mạnh), và sau đó mở cửa sổ Align (Window > Align) và nhấp vào nút Vertical Align Bottom. Cuối cùng hình dạng "back" sẽ được đặt như trong hình ảnh thứ ba.  Hãy chắc chắn rằng nó vẫn còn được lựa chọn và nhấn Control- [ để cho nó ở đằng sau hình dạng "front", như hiển thị trong hình thứ tư.

create main shapescreate main shapescreate main shapes

Bước 7

Chọn hình dạng "back" và tạo một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F).  Di chuyển đến bảng Layers, đổi tên hình dạng mới tạo ra là "shadow", và sau đó kéo nó xuống dưới hình dạng hiện tại.  Hãy đảm bảo rằng hình dạng "shadow" vẫn được lựa chọn và tập trung vào bảng Appearance.  Chọn stroke hiện có, thiết lập màu R = 228 G = 162 B = 75, và bấm vào "Stroke" có đường gạch chân để mở bảng Stroke.  Hãy chắc chắn rằng Width được đặt là 1 px và đánh dấu nút Align Stroke to Outside. Quay lại bảng Appearance và bấm vào phần “Opacity" gạch dưới của text đại diện cho stroke để mở bảng Transparency.  Tập trung vào hộp Opacity và chỉ cần kéo thanh trượt đến 20%.

create main shapescreate main shapescreate main shapes

Bước 8

Hãy chắc chắn rằng hình dạng "shadow" vẫn được lựa chọn và tiếp tục tập trung vào bảng the Appearance.  Chọn stroke hiện tại và nhân đôi nó bằng cách sử dụng nút Duplicate Selected Item.  Chọn Stroke mới, giảm Opacity của nó đến 10%, và tăng chiều rộng Width của stroke đến 2 px.

create main shapescreate main shapescreate main shapes

Bước 9

Hãy chắc chắn rằng hình dạng "shadow"  vẫn được lựa chọn và tiếp tục tập trung vào bảng Appearance.  Chọn fill có sẵn và đi tới Effect > Stylize > Drop Shadow.  Nhập các thuộc tính hiển thị trên cửa sổ bên trái (trong hình dưới đây), nhấn OK, và sau đó thêm ba hiệu ứng Drop Shadow khác hiển thị dưới đây.

create main shapescreate main shapescreate main shapes

3. Tạo bóng và làm nổi bật các mặt bên của chữ

Bước 1

Đi tới Edit > Preferences > General và chắc chắn Keyboard Increment được thiết lập 1px.  Hãy chắc chắn rằng hình dạng "3D" của bạn được lựa chọn và tạo hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao đầu và di chuyển nó lên 1 px bằng cách sử dụng phím lên từ bàn phím.

Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấn vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Biến nhóm kết quả của các hình dạng thành một đường phức (Control-8), hãy chắc chắn rằng nó vẫn được chọn, và tập trung vào bảng Appearance.  Đặt màu fill thành R = 237 G = 170 B = 37 và thay đổi chế độ Blending Mode thành Soft Light.

shading highlights lateral sidesshading highlights lateral sidesshading highlights lateral sides

Bước 2

Hãy chắc chắn rằng hình dạng "3D" của bạn được lựa chọn và tạo một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F).  Di chuyển nó 1 px lên và sau đó nhân đôi nó (Control-C > Control-F).  Chọn bản sao mới này và di chuyển lên 3 px. Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấn vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder.  Chuyển nhóm kết quả của các hình dạng thành một đường phức (Control-8), hãy chắc chắn rằng nó vẫn được chọn, và tập trung vào bảng Appearance.  Thiết lập màu fill là R = 255 G = 220 B = 72 và giảm Opacity xuống 70%.

shading highlights lateral sidesshading highlights lateral sidesshading highlights lateral sides

Bước 3

Chọn hình dạng "3D" của bạn, đưa nó vào phía trước (Shift-control-]) và nhấn vào nút Divide từ bảng Pathfinder. Hãy chắc chắn rằng các nhóm kết quả của các hình dạng vẫn được lựa chọn, mở bảng Gradient (Window > Gradient) và chỉ cần nhấp vào hình thu nhỏ gradient để thêm màu đen mặc định cho linear gradient màu trắng.

Hãy tập trung vào bảng Gradient, chắc chắn rằng Angle được thiết lập là 0 độ, và di chuyển đến các thanh trượt gradient.   Chọn thanh trượt gradient trái, làm cho nó màu đen (R = 0 G = 0 B = 0) và giảm Opacity xuống 0%.  Sau đó di chuyển thanh trượt gradient phải và thêm các thuộc tính tương tự.

Tập trung vào thanh gradient và chỉ cần nhấp vào nó để thêm một thanh trượt gradient mới.  Hãy chắc chắn rằng thanh trượt mới này được chọn, thiết lập màu sắc của nó là màu đen, giảm Opacity xuống 80%, và sau đó tập trung vào hộp Location và kéo thanh trượt là 10%.

Hãy nhớ rằng những con số màu xanh từ những ảnh Gradient đại diện cho tỉ lệ phần trăm Location, trong khi những con số màu vàng đại diện cho tỉ lệ phần trăm Opacity.  Thêm một thanh trượt gradient thứ tư, làm cho nó màu trắng (R = 255 G = 255 B = 255), và thiết lập Location đến 90%.

shading highlights lateral sidesshading highlights lateral sidesshading highlights lateral sides

Bước 4

Hãy chắc chắn rằng nhóm các hình dạng được chỉnh sửa trong bước trước vẫn được chọn và tập trung vào bảng Transparency (Window > Transparency).  Giảm Opacity xuống 50% và thay đổi chế độ Blending Mode thành Soft Light.

shading highlights lateral sidesshading highlights lateral sidesshading highlights lateral sides

4. Thêm bóng và làm nổi bật mặt trước của chữ

Bước 1

Chọn lại "mặt trước" của hình dạng, tạo một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F) và đưa bản sao đó ra phía trước (Shift-control-]).  Hãy chắc chắn rằng bản sao này vẫn được chọn, fill nó với linear gradient hiển thị trong hình dưới đây, và thay đổi chế độ Blending mode sang Soft Light. Hãy nhớ rằng những con số màu vàng từ hình ảnh Gradient  đại diện cho tỉ lệ phần trăm Opacity.

shading highlights front sideshading highlights front sideshading highlights front side

Bước 2

Tập trung vào bảng Layers, chọn lại "mặt trước" của hình dạng và tạo ra hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F).  Hãy tập trung vào bảng Layers, chọn bản sao trên cùng, và di chuyển nó lên 1 px.  Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấn vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder.  Biến nhóm kết quả của các hình dạng thành một đường phức (Control-8), hãy chắc chắn rằng nó vẫn được lựa chọn và tập trung vào bảng Appearance.

Chọn fill hiện tại, thiết lập màu trắng, thay đổi chế độ Blending Mode sang Soft Light và đi tới Effect > Blur > Gaussian Blur.  Nhập Radius 3 px, nhấp OK và sau đó quay lại bảng Appearance và thêm fill thứ hai cho hình bằng cách sử dụng nút Add New Fill. Chọn fill mới, đảm bảo rằng màu sắc được thiết lập là trắng, và giảm Opacity xuống 60% và thay đổi chế độ Blending Mode thành Soft Light.  Khi bạn đã thực hiện xong, di chuyển vào bảng Layers và đổi tên đường phức được thực hiện trong bước này là "sleekHighlight".

shading highlights front sideshading highlights front sideshading highlights front side

5. Tạo các lỗ

Bước 1

Bật Grid (View > Show Grid) và Snap to Grid (View > Snap to Grid). Để bắt đầu, bạn sẽ cần tạo lưới mỗi ô là 1 px, chỉ cần đi tới Edit > Preferences > Guides > Grid, nhập 1 vào mỗi ô Gridline 1 vào ô Subdivisions.  Cố gắng không được nản lòng với tất cả những ô lưới, bởi vì những ô lưới  sẽ làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn.  Và hãy nhớ rằng bạn có thể dễ dàng kích hoạt hoặc vô hiệu hóa nó bằng cách sử dụng Control-" phím tắt trên bàn phím.

Bạn cũng nên mở bảng Info (Window > Info) để xem trước trực tiếp kích thước và vị trí của các hình dạng.  Đừng quên thiết lập các đơn vị đo lường sang pixels từ Edit > Preferences > Units > General.  Tất cả các tùy chọn này sẽ làm tăng đáng kể tốc độ làm việc của bạn.

create holescreate holescreate holes

Lấy công cụ Ellipse Tool (L), tạo ra một vòng tròn 14 px, thiết lập màu Fill R = 190 G = 39 B = 45, và chắc chắn rằng nó không có stroke.  Sử dụng các công cụ tương tự, tạo ra bốn vòng tròn khác và sử dụng các thuộc tính hiển thị trong hình dưới đây.

create holescreate holescreate holes

Bước 2

Nhân số vòng tròn màu của bạn và kéo chúng ngang theo chữ như thể hiện trong hình ảnh đầu tiên.  Khi hoàn tất, vô hiệu hóa các Grid (Control- ') và Snap to Grid (Shift-control-').  Chọn tất cả các vòng tròn này và chỉ cần nhấn Control-G để nhóm chúng lại.  Hãy chắc chắn rằng nhóm mới của bạn được lựa chọn và đi tới Effect > Distort & Transform > Roughen. Nhập các thuộc tính hiển thị trong hình dưới đây và nhấn OK.

create holescreate holescreate holes

Bước 3

Chọn lại nhóm của vòng tròn màu và đi đến Object > Expand Appearance. Hãy chắc chắn rằng các nhóm kết quả của các hình dạng vẫn được chọn, nhấp vào nút Unite từ bảng Pathfinder, và sau đó nhấn Control-8.  Chọn đường phức mới này và đảm bảo rằng màu sắc fill được thiết lập R = 57 G = 181 B = 74.

create holescreate holescreate holes

Bước 4

Hãy chắc chắn rằng đường phức màu xanh lá cây của bạn được chọn và tạo ra hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F).  Chọn bản sao trên đầu và di chuyển nó xuống 1 px.  Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấn vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder.  Biến nhóm hình dạng kết quả thành một đường phức, hãy chắc chắn rằng nó vẫn được chọn, và tập trung vào bảng Appearance.  Thiết lập màu fill là màu đen, giảm Opacity xuống 20%, và thay đổi chế độ Blending Mode thành Soft Light.

create holescreate holescreate holes

Bước 5

Hãy chắc chắn rằng đường phức màu xanh lá cây của bạn được chọn và tạo ra hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F).  Chọn bản sao ở trên đầu và di chuyển nó xuống 3 px.  Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấn vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder.  Biến nhóm kết quả của các hình dạng thành một đường phức, hãy chắc chắn rằng nó vẫn được chọn, và tập trung vào bảng Appearance.  Đặt màu fill màu đen, giảm Opacity xuống 15%, và thay đổi chế độ Blending Mode thành Soft Light.

create holescreate holescreate holes

Bước 6

Hãy chắc chắn rằng đường phức màu xanh lá cây của bạn được chọn và tạo ra hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F).  Tập trung vào bảng Layers, và lần này chọn các bản sao dưới và di chuyển nó xuống 1 px.  Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấn vào nút Minus Front  từ bảng Pathfinder.  Biến nhóm hình dạng kết quả thành một đường phức, hãy chắc chắn rằng nó vẫn được chọn, và tập trung vào bảng Appearance.  Thiết lập màu fill là màu trắng, giảm Opacity xuống 80%, và thay đổi chế độ Blending Mode thành Soft Light.

create holescreate holescreate holes

Bước 7

Hãy chắc chắn rằng đường phức màu xanh lá cây của bạn được chọn và tạo ra hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F).  Chọn bản sao phía trên đầu và di chuyển nó lên 1 px.  Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấn vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder.  Biến nhóm hình dạng kết quả thành một đường phức, hãy chắc chắn rằng nó vẫn được chọn, và tập trung vào bảng Appearance.  Thiết lập fill là màu trắng, giảm Opacity xuống 50%, và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

create holescreate holescreate holes

Bước 8

Hãy chắc chắn rằng đường phức màu xanh lá cây của bạn được chọn và tạo ra hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao ở phía trên đầu và di chuyển nó lên 2 px.  Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấn vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder.  Biến nhóm hình dạng kết quả thành một đường phức, hãy chắc chắn rằng nó vẫn được chọn, và tập trung vào bảng Appearance.  Thiết lập fill là màu trắng, giảm Opacity xuống 50%, và thay đổi chế độ Blending Mode thành Soft Light.

create holescreate holescreate holes

Bước 9

Hãy chắc chắn rằng đường phức màu xanh lá cây của bạn được lựa chọn và tập trung vào bảng Appearance. Chọn fill, thay thế màu xanh lá cây bằng màu đen, giảm Opacity của xuống 60%, và thay đổi chế độ Blending Mode thành Soft Light.  Hãy tập trung vào bảng Appearance và chọn stroke có sẵn.  Tạo stroke màu đen, thiết lập Width  3 px, căn cho nó vào bên trong, giảm Opacity xuống 10%, và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Chắc chắn rằng stroke vẫn được chọn và sao chép nó bằng cách sử dụng cùng nút Duplicate Selected Item. Chọn stroke mới, tăng Opacity lên 20% và giảm chiều rộng Width xuống 1 px.  Bây giờ, chọn lại hình dạng đã được chỉnh sửa trong bước này cùng với đường phức mỏng được sử dụng để làm nổi bật nó và nhóm chúng lại (Control-G).  Di chuyển đến bảng Layers và chỉ cần đổi tên nhóm mới này "Holes".

create holescreate holescreate holes

Bước 10

Tập trung vào bảng Layers và nhân đôi hình dạng "front" và "back" (Control-C > Control-F).  Chọn các bản sao này, hãy nhấp vào nút Unite từ bảng Pathfinder, và nhấn Control-8.  Mang đường phức mới này về phía trước (Shift-control-]) và đảm bảo rằng nó là màu trắng.

create holescreate holescreate holes

Bước 11

Chọn lại đường hợp phức màu trắng đã được thực hiện trong bước trước cùng với nhóm "Holes", tập trung vào bảng Transparency, và nhấp vào nút Make Mask.  Nếu bạn không phải là một người sử dụng Illustrator CC bạn cần phải mở menu fly-out của bảng Transparency và nhấn lệnh Make Opacity Mask.

create holescreate holescreate holes

6. Thêm bóng và làm nổi bật cho hiệu ứng chữ tổng thể

Bước 1

Chọn lại nhóm "Holes" và tạo một bản sao ở phía trước (Control-C> Control-F).  Chọn nhóm mới này, hãy nhấp vào nút Unite từ bảng Pathfinder, và nhấn Control-8. Mang đường phức mới này lên phía trước (Shift-control-]) và chắc chắn rằng nó là màu đen.

shading highlights overall textshading highlights overall textshading highlights overall text

Bước 2

Chọn lại đường phức màu đen thực hiện trong bước trước cùng với hình dạng "sleekHighlight", tập trung vào bảng Transparency, nhấp vào nút Make Mask, và sau đó bỏ chọn hộp Clip.

shading highlights overall textshading highlights overall textshading highlights overall text

Bước 3

Tập trung vào bảng Layers, chọn lại hình dạng "front" và tạo ra hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F).  Hãy tập trung vào bảng Layer, chọn copy trên đầu, và di chuyển nó xuống 3 px.  Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấn vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder.  Biến nhóm hình dạng kết quả thành một đường phức (Control-8), hãy chắc chắn rằng nó vẫn được lựa chọn, tập trung vào bảng Appearance, và thiết lập màu fill là màu trắng.

shading highlights overall textshading highlights overall textshading highlights overall text

Bước 4

Hãy chắc chắn đường phức màu trắng được thực hiện trong bước trước đó vẫn đang được chọn và tập trung vào bảng Appearance.  Thay đổi chế độ Blending Mode sang Color Dodge, và sau đó đi tới Effect > Path > Offset Path.  Nhập Offset -1 px , nhấp OK và vào Effect > Blur > Gaussian Blur.  Nhập 2 px  Radius và nhấn OK.

shading highlights overall textshading highlights overall textshading highlights overall text

Bước 5

Tập trung vào bảng Layers và nhân đôi hình dạng "front" và "back" (Control-C > Control-F).  Chọn các bản sao này, hãy nhấp vào nút Unite từ bảng Pathfinder, và nhấn Control-8. Mang compound path mới này ra phía trước (Shift-control-]), hãy chắc chắn rằng nó là màu trắng, và sau đó vào Effect > Stylize > Inner Glow.  Nhập các thuộc tính thể hiện trong hình dưới đây và nhấn OK.

shading highlights overall textshading highlights overall textshading highlights overall text

Bước 6

Hãy chắc chắn compound path màu trắng vẫn được lựa chọn và đi đến Object > Expand Appearance. Tập trung vào bảng Layers, Ungroup vào nhóm kết quả, và bạn sẽ nhận được hai nhóm mới, một nhóm đơn giản và một nhóm phủ mặt nạ.  Xóa nhóm đơn giản, hãy chọn nhóm phủ mặt nạ, và tập trung vào bảng Transparency.  Thay đổi chế độ Blending Mode sang Soft Light và giảm Opacity xuống còn 70%.

shading highlights overall textshading highlights overall textshading highlights overall text

Bước 7

Tập trung vào thanh công cụ và nhấp đúp chuột vào Blend Tool để mở cửa sổ Blend Options.  Chọn Specified Steps từ trình đơn thả xuống Spacing và nhập 50 trong hộp màu trắng.  Di chuyển đến bảng Layers, chọn lại hình dạng "font" và "back", và nhấn Alt-Control-B để tạo ra một sự pha trộn mới.  Cuối cùng mọi thứ sẽ giống như trong hình ảnh thứ hai.

shading highlights overall textshading highlights overall textshading highlights overall text

7. Tạo miếng pho mát

Bước 1

Kích hoạt tính năng Grid (Control- ') và Snap to Grid (Shift-control-').  Đối với những bước cuối cùng, bạn sẽ cần lưới mỗi ô 5 px có nghĩa là bạn cần phải đi tới Edit > Preferences > Guides & Grid và nhập 5 trong hộp mỗi ô Gridline.  Chọn công cụ Ellipse Tool (L), tạo ra một vòng tròn 100 px, thiết lập màu fill R = 255 G = 220 B = 72 và đặt nó gần như hiển thị trong hình dưới đây.

create cheese wedgecreate cheese wedgecreate cheese wedge

Bước 2

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo ra một hình dạng 100 x 50 px, chọn một ô màu đỏ đơn giản cho màu fill, và đặt nó như trong hình ảnh đầu tiên.  Tập trung vào phía trên của hình chữ nhật mới này và lấy công cụ Direct Selection Tool (A).  Chọn điểm neo bên phải, kéo nó 50 px sang bên trái sau đó chuyển sang công cụ Delete Anchor Point Tool (-). Đơn giản nhấp chuột vào điểm neo trái để loại bỏ nó, và hình dạng màu đỏ của bạn sẽ biến thành một hình tam giác như thể hiện trong hình ảnh thứ hai.

create cheese wedgecreate cheese wedgecreate cheese wedge

Bước 3

Chọn lại hình tam giác màu đỏ của bạn cùng với vòng tròn màu vàng và nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder.

create cheese wedgecreate cheese wedgecreate cheese wedge

Bước 4

Vô hiệu hóa Grid (Control- ") và Snap to Grid (Shift-control-').  Hãy tập trung vào hình màu vàng thực hiện trong bước trước đó và lấy công cụ Direct Selection Tool (A). Chọn hai điểm neo được tô sáng trong hình ảnh đầu tiên, tập trung vào thanh trên cùng và nhập 5 px radius vào trong hộp Corners.  Cuối cùng, sẽ giống như trong hình ảnh thứ hai.

Tính năng này chỉ có cho người dùng CC. Giải pháp tốt nhất để thay thế hiệu ứng này là Round Any Corner script mà bạn có thể tìm thấy trong bài viết này: 20 Scripts miễn phí và hữu ích Adobe Illustrator.  Lưu nó vào ổ cứng của bạn, trở về Illustrator và lấy công cụ Direct Selection Tool (A).  Chọn những điểm neo và đi tới File > Scripts > other Script.  Mở Round Any Corner Script, nhập 5 px radius và bấm OK. Kết quả cuối cùng có thể nhìn hơi khác, vì vậy hãy thoải mái thử một giá trị khác cho radius.  Trong một số trường hợp, bạn sẽ phải tăng /giảm giá trị được đề cập trong hộp Corners.

create cheese wedgecreate cheese wedgecreate cheese wedge

Bước 5

Hãy chắc chắn rằng hình màu vàng của bạn vẫn được lựa chọn và đi tới Effect > 3D > Extrude & Bevel. Đừng quên nhấn vào nút More Options, nhập tất cả các thuộc tính thể hiện trong hình dưới đây, và nhấn OK.

create cheese wedgecreate cheese wedgecreate cheese wedge

Bước 6

Chọn lại hình dạng 3D màu vàng của bạn và đi tới Object > Expand Appearance. Ungroup (Shift-Control-G) các nhóm hình dạng kết quả, và sau đó chỉ cần lặp lại các kỹ thuật và các hiệu ứng sử dụng cho các hình dạng văn bản.  Cuối cùng mọi thứ sẽ giống như trong hình ảnh thứ ba.

create cheese wedgecreate cheese wedgecreate cheese wedge

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành!

Dưới đây là những gì bạn sẽ nhìn thấy nó. Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này và có thể đem áp dụng các kỹ thuật trong các dự án tương lai của bạn.

final productfinal productfinal product
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.