Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Tools & Tips
Design

Bảng Brush và sử dụng một Tablet

by
Difficulty:BeginnerLength:QuickLanguages:
This post is part of a series called Digital Art for Beginners.
Introduction to Digital Art
Creating Custom Brushes

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Photoshop là một công cụ tuyệt vời để hiệu chỉnh hình ảnh, nhưng nó cũng là một phương tiện để tạo nghệ thuật kỹ thuật số tuyệt đẹp. Hướng dẫn này là một phần trong loạt video gồm 25 bài mà bạn cần biết để bắt đầu tạo các sản phẩm nghệ thuật số trong Photoshop. Khóa học Nghệ thuật số cho người mới bắt đầu - Digital Art for Beginners từ các chuyện gia và hướng dẫn được chứng nhận bởi Adobe, Martin Perhiniak sẽ bắt đầu dạy bạn cách vẽ trong Photoshop.  Sau khi kết thúc loạt bài này, bạn sẽ biết tất cả các kỹ năng cần thiết để nắm rõ những khái niệm cơ bản về nghệ thuật số và vẽ ảnh matte trong Photoshop.

Trong hướng dẫn hôm nay của phần 2: Brush và sử dụng một Tablet sẽ giải thích tùy chọn quan trọng nhất trong bảng brush, giải thích sự khác nhau giữa chuột và máy tính bảng cho nghệ thuật kỹ thuật số, và sẽ giải thích sự khác nhau giữa bảng vẽ cảm ứng Wacom line và cái nào phù hợp cho bạn. Hãy bắt đầu nào!


Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.