Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Tools & Tips

Thủ thuật nhanh: Tạo ra một hoa văn hình học với một hình lục giác trong Illustrator

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Bằng cách sử dụng hiệu ứng Transform trên một đa giác đơn, đơn giản, bạn có thể tạo một mẫu hoa văn nền phức tạp tưởng như mất hàng giờ để tạo ra. Thực sự chỉ mất một vài bước trong Adobe Illustrator-chỉ sử dụng các bản sao chồng lên và làm cho nó trong suốt.

Bạn muốn xem những gì khác bạn có thể làm với hiệu ứng này không? Kiểm tra hướng dẫn của chúng tôi với bài Cách tạo hiệu ứng nền hình học trong Photoshop.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads