1. Design & Illustration
  2. Add-Ons

Thủ thuật nhanh: Tạo một bộ ria mép bằng cách sử dụng Custom Art Brushes

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Tìm hiểu cách thực hiện custom Art brushes trong Illustrator, sau đó sử dụng chúng để tạo ra một bộ ria mép hipster. Đây là hướng dẫn hoàn hảo trong một phút, chỉ in nó ra trên giấy và bạn đã sẵn sàng để thực hiện! Hãy bắt đầu nào.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads