1. Design & Illustration
  2. Add-Ons

Thủ thuật nhanh: Tạo biểu tượng iCloud trong Illustrator

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Tìm hiểu cách tạo ra một lưới tỏa tròn và hiệu ứng brushed metal làm cơ sở cho biểu tượng đầy phong cách này. Sau đó, tạo góc xiên cho kiểu đồ họa có thể áp dụng cho bất kỳ hình dạng nào.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads