1. Design & Illustration
  2. Illustration

Thủ thuật nhanh: Tìm hiểu cách tạo gạch men lát góc bằng Pattern Brushes trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Pattern Brush công cụ lặp lại nhiều lần một hình dạng. Nó có thể ở góc bên trong và bên ngoài , thêm hoặc xóa hình dạng. Trong thủ thuật nhanh này, xem cách phân tích và tạo riêng mẫu của bạn.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads