1. Design & Illustration
  2. Add-Ons

Thủ thuật nhanh: Sử dụng Kuler với Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Kuler là ứng dụng trên internet của Adobe cho phép bạn tạo ra, chỉnh sửa và lưu sơ đồ màu. Bạn có thể tải về các sơ đồ này để sử dụng trong các ứng dụng khác của Adobe, hoặc bạn có thể sử dụng phần mở rộng Kuler có sẵn trong Illustrator. Tìm hiểu thêm về Kuler và cách tạo nhóm swatch trong video với thủ thuật nhanh này.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads