1. Design & Illustration
  2. Add-Ons

Thủ thuật nhanh: Làm việc với Workspaces trên Illustrator

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Tìm hiểu cách làm việc với Workspaces trong Adobe Illustrator. Workspaces cho phép bạn sắp xếp các bảng và giao diện thành phần khác trong Illustrator. Tìm hiểu cách làm việc của Workspaces đã được xây dựng mặc định trên Illustrator CS4, cũng như cách tùy chỉnh workspaces của riêng bạn cho phù hợp với nhu cầu công việc.

Đăng ký Vectortuts + RSS Feed để luôn cập nhật các hướng dẫn và bài viết về vector.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads