1. Design & Illustration
  2. Tools & Tips

Thủ thuật nhanh: Giới thiệu về Mesh Tool và tạo Mesh

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Trong bài ngắn này, bạn sẽ học ba cách để tạo ra một Gradient Mesh, cách sử dụng công cụ Mesh, và tìm hiểu một số thuật ngữ, bạn có thể gặp phải trong lúc làm việc.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads