1. Design & Illustration
  2. Tools & Tips

Thủ thuật nhanh: Công cụ lấy mã màu - Eyedropper Tool

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Công cụ Eyedropper của Illustrator có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, một khi bạn tìm hiểu về nó. Thủ thuật nhanh này sẽ giúp bạn sử dụng thuần thục các phím tắt để tận dụng tối đa nó.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads