1. Design & Illustration
  2. Add-Ons

Thủ thuật  nhanh: Cách tạo một phong bì thư cổ điển với Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Thủ thuật nhanh với Ryan sẽ chỉ cho chúng ta cách tạo ra một phong bì cổ điển trong Adobe Illustrator, bằng cách sử dụng hình dạng, hiệu ứng và gradient đơn giản. Sau khi phong bì được tạo ra, một vài bóng đổ đơn giản và gradient tạo ra một nền ấm áp làm cho phong bì trông khá tốt, đủ để gửi thư cho Santa. Tôi tự hỏi, nếu LoungeKat đã nhận quà Giáng sinh nào chưa nhỉ?

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads