1. Design & Illustration
  2. Illustration

Thủ thuật nhanh: Bảng Character trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Trong video hướng dẫn thủ thuật nhanh này, chúng ta hãy cùng xem qua bảng Character trong Adobe Illustrator. Hướng dẫn toàn diện này sẽ cho bạn thấy từng trường khác nhau và bạn sẽ tìm hiểu một số phím tắt giúp tiết kiệm thời gian cho thiết lập các thuộc tính văn bản.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads