1. Design & Illustration
  2. Tools & Tips

Thủ thuật nhanh: Bốn cách crop một vector trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Một độc giả hỏi làm sao anh ta có thể cắt các đối tượng ra bên ngoài artboard. Adobe Illustrator không có công cụ Crop, nhưng có vài cách để hủy bỏ hoặc ẩn hình dạng thừa chồng lên các cạnh của artboard-nếu bạn muốn. Trong video hướng dẫn này, chúng tôi chỉ cho bạn bốn phương pháp: Pathfinder, Clipping Masks, Opacity Masks và marquee-erasing.

Vector minh họa sử dụng trong video hướng dẫn này có sẵn trên GraphicRiver.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads