1. Design & Illustration
  2. Tools & Tips

Thủ thuật nhanh: Sử dụng và chia sẻ tập tin trong thư viện InDesign 

by
Read Time:3 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Trong thủ thuật hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các lưu trữ và tái sử dụng các đối tượng trong InDesign Library một cách hiệu quả. Một khi một thư viện đã được ra tạo độc lập trong tài liệu InDesign và lưu các đối tượng được lưu trữ ở một nơi. Sử dụng thư viện là cách thuận tiện để truy cập vào các đối tượng này cách nhanh chóng để tham khảo, sử dụng và chia sẻ.


Bước 1

Để tạo một thư viện đi tới File > New > Library. Đặt tên và lưu nó vào vị trí ưa thích của bạn. Tôi thường lưu trực tiếp vào desktop.


Bước 2

Để thêm đối tượng vào thư viện bằng cách giữ phím Option (Alt) và kéo các đối tượng vào bảng thư viện. Bằng cách giữ phím Option, một hộp thoại hộp sẽ xuất hiện theo mặc định. Ở đây, bạn có thể đặt tên một đối tượng, xác định loại và thêm một mô tả.

Nếu nhiều hơn một đối tượng được chọn khi thêm vào thư viện, thư viện sẽ thêm nó như là một đối tượng hoàn chỉnh. Nếu bạn không có ý định thêm một nhóm đối tượng thì đi đến bảng thư viện từ trình đơn thả xuống và chọn "Add items on page 1 as Separate Objects" mà không cần kéo và thả.


Bước 3

Để đặt một đối tượng bạn có thể kéo và thả vào tài liệu, sẽ đặt các đối tượng ở vị trí bất kỳ mà bạn thả chuột. Hoặc bằng cách đi đến thư viện từ trình đơn thả xuống, bạn có thể thêm một đối tượng bằng cách chọn "Place Item(s)". Bằng cách sử dụng tùy chọn này, đối tượng sẽ đặt ra ở vị trí chính xác chỗ ban đầu nó được lưu (Lưu ý: vị trí đặt chính xác sẽ chỉ làm việc nếu kích thước tài liệu / thuộc tính giống hệt nhau tới nơi các đối tượng được lưu).


Bước 4

Thư viện của bạn cuối cùng sẽ làm tăng kích thước. Việc bạn đặt tên và ghi nhãn đối tượng một cách chính xác, dễ dàng hơn sẽ dùng tìm kiếm và tìm thấy. Để thực hiện điều này, đi tới bảng thư viện bảng từ trình đơn thả xuống Menu > Show Subset. Chọn cách bạn muốn tìm kiếm, tôi đã lựa chọn Object Type and Item Name từ phần lựa chọn thông số. Nhấn OK. Thư viện bây giờ sẽ thu hẹp tìm kiếm cho các đối tượng phù hợp với tiêu chí của bạn. Để hủy bỏ việc tìm kiếm kết quả chọn "Show Al" từ trình thư viện.


Bước 5

Một khi bạn có một thư viện được lưu, bạn có thể chia sẻ tệp này với các đồng nghiệp trong nhóm thiết kế của bạn. Nó có thể có một thư viện được chia sẻ trên một server. Tuy nhiên chỉ có một người dùng tại một thời gian có thể truy cập vào thư viện để chỉnh sửa. Để cho phép nhiều truy cập đơn, giản chỉ cần khóa vào thư viện bằng cách mở bảng điều khiển thông tin bằng cách bấm vào một lần trên thư viện tài liệu, nhấn (Command + I). Điều này sẽ cung cấp quyền cho người dùng để đặt các đối tượng hiện tại nhưng không thêm hoặc chỉnh sửa.


Bước 6

Một tính năng cuối cùng đề cập đến là lưu các tập tin bên ngoài (eps, jpeg, PDF vv) trong một thư viện. Những tập tin này vẫn còn dựa vào các liên kết lại nguồn tập tin. Nếu một tập tin bị xoá thumbnail vẫn sẽ hiển thị trong thư viện, nhưng khi đặt vào tài liệu, nó sẽ không hiển thị. Tuy nhiên tất cả các vector và các văn bản được tạo ra trong InDesign không dựa vào các liên kết đến một tập tin nguồn và vẫn còn trong thư viện cho đến khi bị xóa.


Kết luận

Như bạn thấy, bằng cách học đúng tên và quản lý các thành phần, bạn có thể tiết kiệm thời gian cho cả bạn và nhóm của bạn. Tôi hy vọng bạn thích thủ thuật nhanh này.

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads