Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Tools & Tips

Thủ thuật nhanh: Sử dụng New Timeline để tạo một ảnh GIF động từ Video

by
Difficulty:BeginnerLength:QuickLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Tính năng new timeline trong Photoshop CS6 sẽ cho phép bạn mở, chỉnh sửa và xuất video mà không cần rời khỏi ứng dụng. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng tính năng mới này để tạo một ảnh GIF động từ video; một tính năng mà có thể được sử dụng cho banner quảng cáo, avatar, và nhiều thứ khác. Hãy bắt đầu nào!


Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.