Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Tools & Tips

Thủ thuật nhanh: Đặt lại tên Layer trong Photoshop CS6 bằng cách sử dụng phím Tab

by
Difficulty:BeginnerLength:QuickLanguages:
This post is part of a series called Introduction to Photoshop CS6.
How to Use the New Timeline Panel in Photoshop CS6
Introduction to the Blur Gallery in Photoshop CS6

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Đặt tên layer là bước đầu tiên nếu bạn muốn tận dụng lợi thế của một số tính năng tìm kiếm mới trong Photoshop CS6. Trong phiên bản trước, đặt tên layer là cách nhấp đúp vào mỗi layer riêng. Trong Photoshop CS6, bạn có thể nhanh chóng chuyển tới các tab layer nếu bạn đã điền vào form trực tuyến. Trong loạt giới thiệu của chúng tôi giới thiệu về Photoshop CS6 sẽ nhanh chóng chỉ cho bạn cách thức hoạt động của tính năng mới này. Hãy bắt đầu nào!


Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.