Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Illustration

Thủ thuật nhanh: Tìm hiểu cách tạo gạch men lát góc bằng Pattern Brushes trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 1 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Pattern Brush công cụ lặp lại nhiều lần một hình dạng. Nó có thể ở góc bên trong và bên ngoài , thêm hoặc xóa hình dạng. Trong thủ thuật nhanh này, xem cách phân tích và tạo riêng mẫu của bạn.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.