Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Tools & Tips

Mẹo nhanh: Làm thế nào để vẽ một biểu tượng Tập gym theo phong cách iOS

Scroll to top
Read Time: 1 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Trong bài hướng dẫn Mẹo nhanh này, hãy cùng tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một biểu tượng sáng bóng theo kiểu iOS với chủ đề tập gym. Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng gradient, bảng Pathfinder và một mặt nạ độ trong suốt (Opacity Mask) để tạo ra biểu tượng tuyệt vời này.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.