Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Tools & Tips

Mẹo nhanh: Làm thế nào để tạo một ảnh toàn cảnh (Panorama) trong phòng

Scroll to top
Read Time: 1 min
This post is part of a series called Shortcuts on Psdtuts.
Making Complex Selections (Part 2)
How to Make the Most of the Info Panel

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Trong bài hướng dẫn Mẹo nhanh này, chúng tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để sử dụng các tính năng tự động của Photoshop để kết hợp một vài hình ảnh nhằm tạo ra một bức ảnh toàn cảnh liền mạch của một căn phòng. Trong quá trình này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách để sử dụng một số công cụ của Photoshop bao gồm Auto-Align, Auto-Blend Layers, Geometric Distortion Correction, và Adaptive Wide Angle. Hãy cùng bắt đầu!


Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.