7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Tools & Tips

Thủ thuật nhanh: Cách tạo Text Wrap trong InDesign

Scroll to top
Read Time: 1 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Có rất nhiều tùy chọn và tính linh hoạt cho text drap trong Adobe InDesign, đem lại cho bạn nhiều cách để được sáng tạo. Tìm hiểu tất cả về Text drap và cách để đạt được những hiệu ứng trong thủ thuật video nhanh này. Hãy bắt đầu nào!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.