Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Mẹo nhanh: Làm thế nào để tạo hiệu ứng Text Style Memphis trong Adobe InDesign

by
Read Time:7 minsLanguages:
This post is part of a series called Retro Text Effect Tutorials.
How to Create a Bold 90s Text Effect in Adobe InDesign
Create a One-Layer Retro Text Effect in Adobe Photoshop
This post is part of a series called Text Effects in Adobe InDesign.
How to Create a Quick Rainbow Pride Text Effect in Adobe InDesign

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Này có hiệu lực văn bản nhanh chóng và kỳ quặc là cách hoàn hảo để kênh phong cách Memphis, phong trào thập niên 1980 thiết kế chữ ký mà là hình dạng hình học và màu đậm.

Ở đây, chúng tôi sẽ xem xét làm thế nào để tạo ra hiệu ứng văn bản trong InDesign. Ngắn về thời gian? Không vấn đề gì! Nó chỉ mất 15 phút để đặt lại với nhau.

Để thực hiện hiệu quả của bạn độc đáo hơn, bạn có thể trao đổi trong các mẫu lấy cảm hứng từ Memphis và hình học thay thế từ yếu tố Envato.

Những gì bạn cần để tạo ra hiệu ứng văn bản của bạn

Cũng như truy cập vào Adobe InDesign, bạn cũng cần phải có Adobe Illustrator hoặc các phần mềm khác của vector để tay để chỉnh sửa mô hình đồ họa.

1. làm thế nào để thiết lập một bảng màu của bạn có hiệu lực

Bước 1

Mở InDesign và đi đến tập tin > New > tài liệu.

Bạn có thể tạo ra tài liệu của bạn ở kích thước bất kỳ, nhưng để phù hợp với kích thước được chỉ rõ ở đây, đặt trang có kích thước A3 và định hướng đến cảnh quan. Bỏ chọn hướng trang. Nhấp vào tạo.

Với những người cai trị có thể nhìn thấy (xem > Hiển thị thước), kéo một hướng dẫn từ những người cai trị hàng đầu để Y vị trí 111 mm và một thứ hai để 186 mm.

guidesguidesguides

Bước 2

Từ những người cai trị bên trái, kéo ra một hướng dẫn để X vị trí 47 mm và một thứ hai để 82.5 mm.

guidesguidesguides

Chọn hướng dẫn và chỉnh sửa > sao chép, chỉnh sửa > dán, di chuyển cặp dán trên bên phải, cho phép các hướng dẫn bên trái để chồng lên nhau hướng dẫn 82.5 mm ban đầu. Điều này sẽ tạo ra một bộ ba của hướng dẫn, với hai cột bằng nhau.

guides pastedguides pastedguides pasted

Bước 3

Mở rộng bảng Swatches (cửa sổ > màu > Swatches) và chọn Swatch màu mới từ trình đơn thả xuống của bảng điều khiển.

Với loại thiết lập quy trìnhchế độ CMYK, thiết lập các cấp dưới để C = 0 M = 76 Y = 0 K = 0. Nhấp vào Thêm, và sau đó OK.

Lặp lại để tạo thêm sáu mới CMYK swatches:

  • C = 59 M = 0 Y = 25 K = 0
  • C = 63 M = 0 Y = 12 K = 0
  • C = 0 M = 52 Y = 0 K = 0
  • C = 2 M = 9 Y = 91 K = 0
  • C = 53 M = 0 Y = 34 K = 0
  • C = 4 M = 83 Y = 84 K = 0
swatch optionsswatch optionsswatch options

2. làm thế nào để xây dựng các ký tự cho bạn có hiệu lực văn bản

Bước 1

Sử dụng công cụ hình chữ nhật (M) để tạo ra một hình chữ nhật nhỏ khoảng 13 mm chiều rộng, định vị nó chống lại các hướng dẫn bên trái và mở rộng nó đến hướng ngồi ở trên và dưới.

Từ bảng Swatches, đặt lấp đầy màu sắc của hình dạng swatch màu đỏ, C = 4 M = 83 Y = 84 K = 0.

red shapered shapered shape

Chọn hình dạng và đi đến đối tượng > tác dụng > minh bạch, thay đổi chế độ nhân.

multiplymultiplymultiply

Bước 2

Sử dụng công cụ Pen (P) để tạo ra một hình chữ nhật chéo từ góc trên bên trái của hình dạng màu đỏ, cho phép các trung tâm của nó để đáp ứng ở giữa trung ương hướng dẫn.

pen toolpen toolpen tool

Thiết lập Fill hình dạng C = 0 M = 52 Y = 0 K = 0. Sau đó đi đến đối tượng > tác dụng > minh bạch và điều chỉnh chế độ nhân.

effects multiplyeffects multiplyeffects multiply

Bước 3

Sử dụng công cụ dòng (\) để tạo ra một đường chéo từ điểm dưới bên phải của hình dạng màu hồng, cuộc họp ở giao lộ của các hướng dẫn trên cùng và bên phải.

line toolline toolline tool

Sao chép và dán dòng này, tạo ra một nhóm các đường nét đều nhau, với các dòng xa trái gặp ở góc dưới cùng bên trái của hình dạng màu hồng.

Chọn tất cả các dòng và kích chuột phải vào chủ nhóm.

groupgroupgroup

Bước 4

Sao chép và dán các hình chữ nhật màu đỏ và di chuyển nó vào vị trí để tạo ra các phần cuối cùng của the 'm '. Thiết lập Fill hình này C = 53 M = 0 Y = 34 K = 0.

swatches panelswatches panelswatches panel

Chọn tất cả các yếu tố tạo nên các là ' và bấm chuột phải vào chủ nhóm.

groupgroupgroup

Bước 5

Tạo một bộ ba thứ hai của hướng dẫn viên dọc ở bên phải của các là ', làm cho chúng hơi hẹp hơn trong chiều rộng hơn các 'm '.

guidesguidesguides

Dán hình dạng hình chữ nhật một lần nữa, bằng cách sử dụng nó để tạo ra những mặt trái của một 'E', và thiết lập là điền vào để C = 0 M = 76 Y = 0 K = 0.

Dán một hình chữ nhật thứ hai, chuyển nó đến một vị trí ngang và rút ngắn chiều dài của nó để làm cho trên thanh trên cùng của 'E'. Thiết lập là điền vào để C = 2 M = 9 Y = 91 K = 0.

yellow shapeyellow shapeyellow shape

Bước 6

Sao chépdán các hình chữ nhật màu vàng, di chuyển nó xuống để tạo thanh thấp hơn của 'E'. Thiết lập là điền vào để C = 63 M = 0 Y = 12 K = 0.

Nhấp chuột phải vào hình dạng màu xanh và chọn nội dung > đồ họa.

content graphiccontent graphiccontent graphic

Bước 7

Giảm thiểu các cửa sổ InDesign cho một thời điểm và mở hình ảnh mô hình véc tơ trong Illustrator.

Cô lập một nửa tập vòng tròn, một mô hình dotty và chỉnh sửa > sao chép này.

patternspatternspatterns

Tạo ra một minh hoạ mới tài liệu và chỉnh sửa > dán nó lên artboard này. Với màu sắc của các dấu chấm được đặt thành màu đen, File > Save As hình ảnh như là một tập tin Illustrator EPS, với một nền trong suốt.

dotty shapesdotty shapesdotty shapes

Lặp lại cho một trong các mô hình squiggly, tiết kiệm này như các file riêng của nó.

squiggle shapessquiggle shapessquiggle shapes

Bước 8

Quay lại để tài liệu InDesign.

Với hình dạng màu xanh bây giờ thiết lập như là một khung hình ảnh, chọn nó và đi đến tập tin > Place. Điều hướng đến tập tin EPS dotty và mở, cho phép nó để điền vào các hình dạng.

placed imageplaced imageplaced image

Bước 9

Sử dụng công cụ Line (\) và giữ Shift để tạo ra một đường ngang qua tâm sự 'E'.

line toolline toolline tool

Từ bảng điều khiển đột quỵ (cửa sổ > đột quỵ), đặt trọng lượng của dòng 4 pt và loại để Wavy.

wavy linewavy linewavy line

Sao chép và dán các dòng liên tục, tạo ra một khối của dòng lượn sóng, và sau đó nhấp chuột phải vào > nhóm để giữ chúng lại với nhau.

groupgroupgroup

Bước 10

Chọn bộ ba dọc hướng dẫn đánh dấu ra đầu tiên là ', và chỉnh sửa > sao chép, chỉnh sửa > dán chúng, di chuyển chúng sang phải 'E'.

Sao chép và dán các 'm ', và di chuyển nó sang phải 'E' quá. Chọn hình dạng màu đỏ bên trái, nhấp chuột phải > nội dung > đồ họa, và tập tin > Place, chọn tập tin EPS squiggly dòng.

placed imageplaced imageplaced image

Bước 11

Để tạo ra một 'P', sao chép và dán các hướng dẫn đánh dấu trong 'E', di chuyển chúng ở bên phải của 'm '.

Sao chép và dán một trong các hình chữ nhật theo chiều dọc, thiết lập điền để C = 63 M = 0 Y = 12 K = 0.

blue rectangleblue rectangleblue rectangle

Sử dụng các công cụ elip (L) để tạo ra một hình dạng hình bầu dục thô trên đầu trang của 'P', mở rộng cạnh phải hướng dẫn bên phải. Thiết lập là điền vào để C = 2 M = 9 Y = 91 K = 0.

Sử dụng Scissors Tool (C) để cắt hình bầu dục ở một nửa, và xóa một nửa còn lại.

yellow ovalyellow ovalyellow oval

Thiết lập nội dung của một nửa bầu dục đồ họa.

content graphiccontent graphiccontent graphic

Sau đó tập tin > Place, chọn tập tin EPS squiggly dòng.

placed imageplaced imageplaced image

Bước 12

Để tạo ra một 'H', sao chép và dán các hướng dẫn đánh dấu trong 'P', di chuyển chúng sang phải.

Sao chép và dán hai hình chữ nhật theo chiều dọc, đặt ở bên trái để C = 0 M = 76 Y = 0 K = 0 và quyền C = 0 M = 52 Y = 0 K = 0.

Sao chép và dán các nhóm của các tuyến đường lượn sóng từ 'E' và sử dụng để tạo cầu 'H'.

pink fillpink fillpink fill

Bước 13

Tạo ra một 'tôi' bằng cách sử dụng một bản sao của một trong các hình dạng hình chữ nhật, đặt trong swatch màu vàng của bạn, C = 2 M = 9 Y = 91 K = 0.

Tập tin > Place, chọn tập tin EPS dotty để điền vào các hình dạng này.

place imageplace imageplace image

Bước 14

Để tạo ra trận chung kết ' của 'MEMPHIS', sao chép và dán một nửa hình bầu dục từ 'P' và xoay nó vào vị trí Hiển thị bên dưới. Chuyển điền C = 0 M = 52 Y = 0 K = 0.

rotated shaperotated shaperotated shape

Sao chépdán một nửa oval màu hồng, và nhấp chuột phải vào > biến > xoay 180 độ.

rotaterotaterotate

Chọn hình ảnh bên trong hình dạng và xóa nó, trước khi điều chỉnh điền C = 53 M = 0 Y = 34 K = 0.

fill colorfill colorfill color

Bước 15

Sử dụng công cụ dòng (\) để tạo ra một cầu nối giữa ngắn dòng giữa hai nửa hình bầu dục.

line toolline toolline tool

Sao chépdán các dòng liên tục, tạo ra một nhóm thống nhất khoảng cách dòng.

groupgroupgroup

Kết luận: Bạn hoàn thành văn bản có hiệu lực

Và bạn đã hoàn tất! Một hiệu ứng văn bản quirky, bắt mắt là một cống tuyệt vời cho phong cách của Memphis. Công việc tuyệt vời!

Bạn có thể bây giờ sao chép và dán các hiệu ứng trực tiếp vào các tài liệu khác của InDesign, hoặc tích hợp nó vào bố trí Illustrator hoặc Photoshop.

Để cho tác dụng của bạn thậm chí nhiều hơn một twist duy nhất, bạn có thể theo dõi thay thế các mẫu lấy cảm hứng từ Memphis và hình học từ yếu tố Envato.

final text effectfinal text effectfinal text effect
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads