7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Vector

Mẹo nhanh: Duplicate, sao chép, hoặc sao chép và dán?

Read Time: 4 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Những cách ba của việc tạo ra tác phẩm nghệ thuật giống hệt nhau có vẻ tương tự, nhưng tất cả đều có sử dụng hoàn toàn khác nhau. Hãy đi qua bản sao, bản sao, và sao chép và dán trong Inkscape để xem mà những người phù hợp nhất trong từng tình huống.

1. bản sao

Bước 1

Đi trước và chọn một đối tượng để lặp lại. Một trong hai đầu đến chỉnh sửa > trùng lặp, hoặc chỉ đơn giản là nhấn Control-D để làm như vậy. Bạn có thể nhận thấy rằng điều này có vẻ làm... tốt, không có gì. Những gì là thực sự làm là làm cho một bản sao chính xác của đối tượng của bạn ở vị trí tương tự như bản gốc.

Bước 2

Trùng lặp là cách dễ nhất và nhanh nhất để tạo ra một bản sao giống hệt nhau của một đối tượng, nhưng có một điều cần lưu ý. Khi bạn lặp lại một đối tượng, các đối tượng mới thừa kế tất cả các thuộc tính tùy chỉnh, ví dụ như sắc hoặc Swatches. Dưới đây, bạn sẽ thấy rằng tôi chỉnh sửa gradient lên đối tượng trùng lặp, nhưng mà lần lượt tại cũng chỉnh sửa đối tượng gốc.

2. sao chép và dán

Bước 1

Không giống như sự đơn giản của sao, nổi tiếng sao chép và dán là hai hoạt động riêng biệt. Như bạn có thể đã biết, cách dễ nhất để làm điều này là để chọn một đối tượng, sau đó Control (C) chỉ đơn giản là nhấn và kiểm soát (V).

Sự khác biệt đầu tiên, bạn sẽ nhận thấy đây là rằng khi bạn dán, nó nơi các đối tượng mới chính xác nơi con trỏ của bạn là.

Bước 2

Một khác biệt lớn từ bản sao khi sử dụng sao chép và dán là rằng nó thực sự mang lại cho các đối tượng một gradient mới (tham số gradient tương tự, nhưng thực sự là một gradient khác nhau). Vì vậy bằng cách sử dụng phương pháp này hoạt động tốt hơn bản sao nếu bạn sẽ làm việc với một cái gì đó giống như gradient khác nhau.

Như bạn có thể nhìn thấy dưới đây tôi đã sao chép các táo một vài lần, do đó, nó sẽ tiếp tục sao chép linearGradient6090 gốc với từng đối tượng mới dán và chỉ cần chỉ định một số lượng gia tăng nó.

Bước 3

Một lừa gọn gàng khi sử dụng sao chép và dán là khi bạn có một mạng lưới với chế độ gắn được bật, dán đối tượng của bạn sẽ chụp lưới điểm gần nhất của con trỏ của bạn. Điều này là tuyệt vời cho các công cụ nghệ thuật pixel. Dưới đây, tôi chỉ cần tát kiểm soát (V) mỗi khi tôi di chuyển con trỏ chuột của tôi đến địa điểm tiếp theo của lưới.

3. nhân bản

Bước 1

Rồi, do đó, đây là nơi mà mọi thứ bắt đầu để có được một chút funky. Mặc dù điều này có vẻ chỉ là một bản sao tình hình, Cloning là một trong những thực sự đứng ra. Đầu tiên, đi trước và chọn một đối tượng và người đứng đầu lên đến chỉnh sửa > Clone > tạo Clone.

Bước 2

Giống như trùng lặp, nó sẽ đưa bạn đối tượng nhân bản mới ở vị trí chính xác giống như bản gốc. Bạn có thể đi trước và di chuyển nó một nơi nào đó cho bây giờ, chỉ cần để chúng tôi có thể nhìn thấy nó cho ví dụ này.

Đối tượng nhân bản mới này là một động lực clone, do đó, bất cứ khi nào bạn thay đổi bất cứ điều gì về các đối tượng ban đầu, nó sẽ thay đổi ngay lập tức các clone. Dưới đây, tôi xoay bản gốc và tách hai lê. Bạn có thể thấy rằng bản sao của tôi ở bên phải cũng đã những thay đổi.

Bước 3

Bây giờ, điều này không nhất thiết phải là trường hợp khi bạn chỉnh sửa các clone. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn để clone, nhưng đó sẽ không ảnh hưởng đến bản gốc. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sửa đổi bản gốc và bản sẽ tiếp tục để chấp nhận những thay đổi như là tốt. Tôi đã nói với bạn, điều này được khá dữ dội!

Dưới đây, tôi chỉ cố ý hủy hoại các clone bởi kéo dài nó với tỷ lệ không hợp lý, nhưng như bạn có thể thấy, ban đầu là bị ảnh hưởng.

Đó là nó, sao chép mà!

Chúng tôi đã đi qua trùng lặp rất đơn giản, sau đó spiced những thứ một chút với sao chép và dán, và cuối cùng đã đi qua nhân bản điên! Trong khi tất cả những công việc này là khá đơn giản và hữu ích, hãy thử chơi xung quanh với dòng vô tính, bởi vì họ đang thực sự là rất nhiều niềm vui để xem những gì bạn có thể đi lên với!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
**All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.