7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Designing

Thủ thuật nhanh: Tạo một tài liệu mới trong InDesignCS5

Scroll to top
Read Time: 4 mins
This post is part of a series called Beginners Guides to InDesign.
The Layers Panel: InDesign CS5

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Hướng dẫn cơ bản này sẽ cung cấp cho độc giả không có hoặc hạn kiến thức về InDesign về cách thiết lập một tài liệu cho in ấn.


Bước 1

Mở InDesign và bạn sẽ được trình bày với một màn hình giới thiệu. Đây là nơi chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra tài liệu mới. Nhưng trước khi bắt đầu tạo tài liệu mới, cần đảm bảo chúng ta cài đặt đúng đơn vị đo lường.

Tôi sử dụng đơn vị mm cho thước đo và points cho loại. Để thay đổi các giá trị này vào InDesign > Preferences > Units and increments. Dưới Ruler Units thay đổi giá trị horizontal và vertical như bên dưới. Bạn sẽ nhận thấy rằng, tôi đã bỏ cây thước gốc. Điều này sẽ được giải thích cụ thể trong bước tiếp theo.


Bước 2

Vị trí gốc của thước đo có thể được thiết lập là spread, page hoặc spine. Với việc chọn spread, thanh thước sẽ bắt đầu từ bên trái và trải dài qua phủ lên tài liệu.

Với việc chọn page, thanh thước sẽ bắt đầu bên tay trái và dừng lại ở cuối trang và bắt đầu lại ở vạch chia số 0.

Một khung xương thiết lập sẵn hữu ích khi bạn sử dụng facing pages để sắp theo kiểu trang đôi và tất nhiên có một khung xương. Thanh thước sẽ bắt đầu ở điểm số không từ khung xương và làm việc đến cạnh của tài liệu.


Bước 3

Ok, quay lại màn hình giới thiệu. Chọn create new document bên tay phải.

Màn hình khác sẽ xuất hiện. Bây giờ, trước khi bạn định dạng tài liệu nó sẽ tiết kiệm thời gian để có một ý tưởng thô về loại tài liệu mà bạn muốn thiết lập (thực hiện một phác thảo cho một mockup thô). Tôi sẽ thiết lập tám trang A4. Tôi chọn intent là print, number of pages là 8, đánh dấu facing pages và start page là 1. Nếu bạn đánh dấu vào Master text frame trên InDesign sẽ tự động đặt hộp văn bản lên thiết lập tài liệu của bạn (ba cột, canh lề giống nhau...).


Bước 4

Trong việc phân chia kích thước trang, bạn có một trình đơn thả xuống với các lựa chọn cài đặt trước phổ biến được sử dụng trên toàn thế giới. Trong trường hợp của tôi, Tôi sẽ chọn khổ giấy A4. Nếu bạn muốn nhập vào kích thước tùy chỉnh, bạn có thể nhập trực tiếp vào hộp chiều rộng (width) và chiều cao (height). Bạn cũng có thể xác định lại hướng nằm ngang hoặc thẳng đứng.


Bước 5

Khi tôi lên kế hoạch thiết kế của tôi, trước khi bắt tay thực hiện, tôi cần ba cột. Tôi luôn thiết lập gutter bằng một nữa kích thước của lề bên ngoài. Khi Tôi đã không xác định được lề tôi sẽ thực hiện bây giờ.


Bước 6

Khi thiết lập lề, tôi thích tăng kích thước từ nhỏ nhất đế lớn nhất theo thứ tự: inside, outside, top, bottom. Vì vậy, tôi phân chia như sau: inside: 12.5mm, outside 15mm, top 17.5mm và Bottom 20mm. Khi nhập các giá trị đảm bảo rằng biểu tượng liên kết ở trung tâm của lề cột không được chọn. Khi đánh dấu nó sẽ làm cho tất cả các thiết lập lề giống nhau.


Bước 7

Vâng, bây giờ tôi bây giờ sẽ thiết lập giá trị bên ngoài và gutter là 7.5 mm.


Bước 8

Tôi thiết lập bleed là 3mm là chuẩn ở UK. Xin nhắc lại, tùy chọn bleed có một tính năng liên kết được chọn để tạo cài đặt bleed tương tự. Tôi không sử dụng slug. Tuy nhiên slug có thể được sử dụng để đặt thông tin và ghi chú sẽ được nhìn thấy bởi một máy in và sau đó cắt bỏ cùng với bleed.


Bước 9

Nếu đây là một tài liệu thiết lập để sử dụng lại trong tương lai, hãy điều hướng đến nút Save Preset và nhấn nó. Đặt tên và nhấn Ok. Lần tiếp theo, bạn mở InDesign thiết lập đã được được cài đặt sẵn sàng.


Bước 10

Bất cứ lúc nào, nếu bạn cần thay đổi kích thước tài liệu hoặc bleed, đi tới File > Document Setup.

Nếu bạn cần điều chỉnh lề hoặc cột đi tới Layout > Margins and Columns


Kết luận

Chúc may mắn với dự án và thiết kế của bạn. Sẽ có những mẹo nhanh cơ bản khác về InDesign sẽ được cập nhật, hãy luôn luôn theo dõi chúng.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.