Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Thủ thuật nhanh: Tạo chữ kim loại trên nền bê tông

by
Difficulty:BeginnerLength:ShortLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Thủ thuật nhanh trong hướng dẫn ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cách tạo ra một chữ kim loại trên nền bê tông. Việc này có thể hoàn thành chỉ trong một vài bước, hãy cùng bắt đầu nào!


Bước 1

Tạo tài liệu mới, kích thước 1280 x 1024 và đặt tên mặc định cho layer là "concrete".


Bước 2

Đi tới Filter > Noise và áp dụng các cài đặt sau.


Bước 3

Đi đến Filter > Stylize > Emboss và áp dụng các cài đặt.


Bước 4

Thêm Level Adjustment bằng cách nhấp vào biểu tượng ở dưới cùng của layer bảng màu.


Bước 5

Áp dụng theo các cài đặt.


Bước 6

Để tạo cho nó trông thật hơn, nhấn Cmd + Shift + E để trộn tất cả các layer.


Bước 7

Nhấn "W" để chọn công cụ Magic Wand Tool. Thiết lập Tolerance là 5. Click vào biểu tượng thứ hai để kích hoạt "add in selection option"


Bước 8

Bây giờ nhấn vào chỗ bất kỳ trên tài liệu để có lựa chọn ngẫu nhiên.


Bước 9

Một khi bạn đã lựa chọn, chọn công cụ dodge tool "Range: Highlights" và "Exposure: 100%" và sơn ngẫu nhiên bên trong. Bây giờ, bạn nên có một cái gì đó giống như hình dưới đây.


Bước 10

Lặp lại bước 9 thêm một vài lần với các lựa chọn khác nhau và làm sáng vùng được lựa chọn bằng cách sử dụng công cụ dodge tool.


Bước 11

Bây giờ bấm "T" để chọn công cụ type tool. Nhập chữ bạn thích vào. Tôi đã chọn phông chữ Planet Kosmos.


Bước 12

Đi đến Layer > Layer Style > Gradient Overlay và áp dụng các cài đặt bên dưới.


Bước 13

Thêm Layer Style sử dụng các cài đặt sau.


Bước 14

Tải về metallic texture này và dán vào tài liệu của bạn. Sau đó, tạo một lựa chọn cho văn bản của bạn.

preview

Bước 15

Nhấn biểu tượng layer mask để thêm mặt nạ vào layer kim loại và thiết lập chế độ của nó thành overlay và opacity thành 70%. Vậy đấy! Bạn đã hoàn thành!

preview

Sản phẩm cuối cùng

Hãy nhìn vào sản phẩm cuối cùng mà chúng ta sẽ tạo ra.

preview
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.