Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Quick Tip: Tạo hiệu ứng chữ "đáng sợ" trong Photoshop

by
Difficulty:BeginnerLength:ShortLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Vy Cam Nguyen (you can also view the original English article)

Trong hướng dẫn Quick Tip này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo hiệu ứng chữ "đáng sợ" bằng cách sử dụng các layer style trong Photoshop. Bắt đầu nhé!


Tài sản hướng dẫn

Các tài sản sau được sử dụng trong quá trình sản xuất hướng dẫn này.


Bước 1

Đầu tiên tạo một tài liệu .PSD mới, 600 x 400 pixel ở chế độ RGB, 72 DPI với màu nền MÀU TRẮNG. Bây giờ chuẩn bị các tài sản của bạn. Cài đặt phông chữ Times New Yorker vào máy tính của bạn và mở tệp .PAT.


Bước 2

Đầu tiên, chúng ta cần tạo một layer từ background. Để làm điều này, kích chuột phải vào layer Background và chọn "Layer from background" để đặt tên theo ý bạn và nhấn OK. Bây giờ vào Menu > Layer > Layer Style > Blending Options và sử dụng các thiết lập bên dưới. Bạn cũng có thể truy cập Blending Options với hai cách nhanh hơn. Đầu tiên và cách nhanh nhất là nhấp đúp vào layer trong menu layers của bạn. Một cách khác là nhấp chuột phải vào layer đó trong menu layers của bạn và chọn Blending Options. Khi bạn hoàn thành tất cả các cài đặt bên dưới, đừng quên nhấn "OK" trong cửa sổ Blending Options.


Bước 3

Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu tạo hiệu ứng chữ của chúng ta. Đầu tiên chọn công cụ Type và thay đổi phông chữ thành Times New Yorker, kích thước khoảng 174 pt và chống răng cưa Sharp. Bây giờ hãy nhập chữ của bạn ở đâu đó giữa hình ảnh. Bạn có thể viết bất kỳ từ nào, nhưng trong hướng dẫn này tôi sẽ sử dụng chữ "SCARY". Tất cả đều viết chữ hoa.


Bước 4

Vào Menu > Layer > Layer Style > Blending Options và sử dụng các cài đặt bên dưới trên chữ của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các phương thức nhanh hơn để truy cập Blending Options từ "Bước 2" của hướng dẫn này. Khi bạn hoàn thành tất cả các cài đặt bên dưới, đừng quên nhấn "OK" trong cửa sổ Blending Options! Đây là layer chữ chính và sẽ thực hiện hầu hết các hiệu ứng.


Bước 5

Bây giờ nhân đôi layer chữ của bạn bằng cách chọn layer chữ trong menu layer và vào Menu > Layer > Duplicate layer và đặt tên nó theo ý muốn. Bây giờ vào Menu > Layer > Layer Style > Clear Layer Style vì chúng ta sẽ tạo kiểu khác cho layer này. Cuối cùng, vào Menu > Layer > Layer Style > Blending Options và sử dụng các cài đặt bên dưới trên chữ của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các phương thức nhanh hơn để truy cập Blending Options từ "Bước 2" của hướng dẫn này. Khi bạn hoàn thành tất cả các cài đặt bên dưới, đừng quên nhấn "OK" trong cửa sổ Blending Options! Layer chữ này sẽ ở trên layer chữ thứ nhất trong menu layer của bạn. Nó sẽ chỉ thêm bóng đổ cho kết quả cuối cùng.


Hình ảnh cuối cùng

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.