Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Thủ thuật nhanh: Tạo hiệu ứng chữ kim loại Copper bằng cách sử dụng Layer Styles trong Photoshop

by
Read Time:4 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Võ Hoàng Tâm (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tạo ra một hiệu ứng văn bản kim loại copper bằng cách sử dụng layer styles trong Photoshop. Hãy bắt đầu!


Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này.


Bước 1

Tạo một tập tin mới. Thiết lập chiều cao và rộng kích thước là 700 px và độ phân giải 72 PPI. Tên: Angel text.


Bước 2

Fill bức ảnh với Concrete Bunker texture.


Bước 3

Trộn Concrete Bunker texture.vào nền.


Bước 4

Đi tới menu > Image > Adjustments > Hue/Saturation > sử dụng các giá trị như hiển thị bên dưới.


Bước 5

Áp dụng hiệu ứng Sharpen hai lần: đi đến menu > Filter > Sharpen > Sharpen. Thêm hiệu ứng Noise: Đi đến Filter > Noise > Add Noise > sử dụng các giá trị như hiển thị trong pop-up, mặt bên trái của ảnh bên dưới. Tạo một layer mới trên nền; fill màu #252829. Áp dụng chế độ Blend mode "Color" như được hiển thị trong trình đơn, ở phía bên phải của hình dưới đây. Cuối cùng kết hợp nó với nền (Command/Ctrl+E).


Bước 6

Gõ từ "Angel" sử dụng "Argel Font", size 310 pt, tracking 0. Chọn ký tự "A" và thiết lập tracking là 40. Tất cả các giá trị như hiển thị trong ảnh bên dưới.


Bước 7

Sử dụng công cụ "Move Tool", chọn text layer và background layer, sau đó nhấp lệnh canh chỉnh: "Align Horizontal Center" và "Align Vertical Center"  ở trên trình đơn để canh vào giữa.


Bước 8

Áp dụng Layer Style trên text layer (right click lên layer > Blending Options). Thiết lập Blending Options từng bước như hiển thị ảnh bên dưới và click ok.

Lưu ý: Để chỉnh sửa hiệu ứng Gloss Contour trong Bevel and Emboss: click vào thumbnail contour để mở cửa sổ Contour Editor > click vào contour mesh để thêm những điểm và nhập các giá trị cho Input và Output.


Bước 9

Copy ảnh "Palace Balls" từ trình duyệt, paste nó vào text layer "Angel" và đặt lại tên image layer là "Reflection01." Sử dụng công cụ "Move Tool," chọn layer ảnh "Reflection01" background layer, sau đó nhấp lệnh canh chỉnh: "Align Bottom Edges" và "Align Left Edges" trên đầu menu như hiển thị trong ảnh bên dưới.


Bước 10

Chọn layer ảnh "Reflection01" và sử dụng công cụ "Rectangular Marquee Tool", right click trên bức ảnh và chọn công cụ "Free Transform". Sau đó khóa tỷ lệ của biểu tượng "Maintain Aspect Ratio" trên đầu menu, như hiển thị ảnh bên dưới và giảm Width và Height xuống 70%, thiết lập Horizontal Position là 1099.2 px và Vertical Position là -7.8 px và nhấn enter.


Bước 11

Áp dụng Layer Style trên layer ảnh "Reflection01" (right click trên layer > Blending Options) và áp dụng giá trị Gradient Overlay như hiển thị bên dưới và click ok để có tông màu kim loại copper.


Bước 12

Áp dụng hiệu ứng Sharpen ba lần: vào menu > Filter > Sharpen > Sharpen (nhớ lặp lại bước này 3 lần).


Bước 13

Reduce Noise: Đi tới menu > Filter > Noise > Reduce Noise. Sử dụng các giá trị như hiển thị bên dưới.


Bước 14

Nhân đôi layer "Reflection01" và đặt lại tên thành "Reflection02." Sau khi đặt tên áp dụng: Blend mode sang Lighten và giảm Opacity xuống 50% như hiển thị bên dưới.


Bước 15

Để có hiệu ứng phản chiếu, chọn layer ảnh  "Reflection02" và sử dụng công cụ "Rectangular Marquee Tool", right click lên bức ảnh và chọn: Free Transform > Flip Horizontal > và giảm Width là -90% và Height là 90%, thiết lập Horizontal Position là 513 px và Vertical Position là 108 px như hiển thị bên dưới và nhấn enter.


Bước 16

Chọn hai layer ảnh và đi tới menu > Layer > Create Clipping Mask. Để đặt phản chiếu bên trong layer font. Cuối cùng, chọn hai layer ảnh và layer văn bản để liên kết chúng bằng cách nhấp vào biểu tượng "Link Layers" bên dưới bảng layers. Để có hiệu ứng văn bản cuối cùng đã liên kết.


Ảnh cuối cùng

Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads