Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Tools & Tips

Mẹo nhanh: Tạo một nhãn dán mã vạch trong Photoshop - Video hướng dẫn

by
Difficulty:BeginnerLength:QuickLanguages:
This post is part of a series called Photoshop Tutorials for Beginners.
Quick Tip: Create Your Own Leather Texture Using Filters

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Trong video hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ xem nhanh hướng dẫn từ Alex Painsi giải thích cách tạo nhãn dán mã vạch riêng của bạn trong Adobe Photoshop. Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách để tạo tùy chỉnh cọ và áp dụng thiết lập tùy chỉnh cho cọ của bạn.

Dưới đây là một liên kết đến phiên bản viết của hướng dẫn này Mẹo nhanh: Tạo một nhãn dán mã vạch trong Photoshop

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.