Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Quick tip: Thêm nền mờ cho phụ đề ảnh

by
Difficulty:BeginnerLength:ShortLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Vy Cam Nguyen (you can also view the original English article)

Trong hướng dẫn Quick Tip này, chúng tôi sẽ giải thích cách cải thiện phụ đề văn bản bằng cách tạo thanh văn bản có hình mờ giống như kính có thể cải thiện giao diện các bức ảnh hoặc thiết kế của bạn.


Bước 1

Mở bất kỳ hình ảnh nào trong Photoshop. Tôi đã sử dụng một bức ảnh mùa thu. Bạn có thể sử dụng một bức ảnh tương tự nếu bạn muốn. Nếu không, bất kỳ hình ảnh nào cũng có thể sử dụng được. Mở khóa lớp nền bằng cách nhấp đúp vào layer này, đặt tên nó là "Leaves".


Bước 2

Tạo một layer mới (Cmd (Ctrl) + Shift + N) ở trên cùng của layer Leaves, và đặt tên nó là "Frosted Bar". Sử dụng công cụ Rectangle Marquee Tool (M) để chắc chắn rằng bạn đang ở trên layer Frosted Bar, kéo ra một lựa chọn kích thước thanh mà bạn mong muốn, đảm bảo nó chạm vào cả hai phía của tài liệu. Vị trí của thanh này tùy thuộc vào bạn; trong trường hợp của tôi, tôi đặt nó ở dưới cùng của hình ảnh như được hiển thị.


Bước 3

Tô màu cho vùng chọn bằng công cụ Paint Bucket (G) với màu trắng (#FFFFFF) và bỏ chọn vùng chọn hiện tại (Cmd (Ctrl) + D).


Bước 4

Áp dụng các layer style sau cho layer "Frosted Bar". (Blending Options: Custom - Set Fill Opacity thành 20% bên dưới Advanced Blending)

Stroke: Sử dụng màu trắng (#FFFFFF) với kích thước được thiết lập là 2 và đặt bên ngoài và độ mờ là 50%.


Bước 5

Chúng ta sẽ cần phải chỉnh sửa hình ảnh gốc của chúng ta, do đó tốt nhất là tạo một bản sao nhân đôi để chúng ta luôn có thể đảo ngược nó. Vì vậy, với các layer Leaves được chọn, nhân đôi nó (Cmd (Ctrl) + J). Với layer "copy Leaves" được chọn, tải sự lựa chọn thanh mờ một lần nữa bằng Cmd (Ctrl) + Nháp chuột vào biểu tượng layer Frosted Bar. Áp dụng Gaussian Blur (Filter > Blur > Gaussian Blur) là 20 làm bán kính và nhấp vào Ok.


Bước 6

Với cơ sở của thanh mờ mà chúng ta đã tạo ra, chúng ta có thể áp dụng các highlights. Tạo một layer mới (Cmd (Ctrl) + Shift + N) trên cùng của layer Frosted Bar, và gọi nó là "Highlights". Tải lại lựa chọn Frosted Bar nếu bạn chưa chọn nó, và chọn công cụ Brush (B). Sử dụng một brush mềm lớn (500px, không có độ cứng và màu trắng: #FFFFFF) quét các highlight ở giữa thanh, cả trên và dưới (như hình bên dưới), cuối cùng giảm độ mờ của layer này xuống dưới 60% .


Bước 7

Bước cuối cùng của chúng ta là thêm văn bản. Sử dụng công cụ Text (T) để thêm bất kỳ văn bản nào mà bạn muốn trong thanh này với bất kỳ kích thước nào phù hợp với bạn (Trong trường hợp của chúng tôi thì kích thước phông chữ là 100px). Giảm opacity xuống 40% trên văn bản, và thay đổi chế độ hòa trộn thành Overlay, và thế là xong.


Hình ảnh cuối cùng

Hãy nhìn vào hình ảnh cuối cùng. Hy vọng bạn thích hướng dẫn này!

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.