Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Cách tạo nhanh hiệu ứng văn bản theo kỹ thuật Holographic trong Adobe Photoshop

by
Difficulty:BeginnerLength:ShortLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng layer styles và bộ lọc của Photoshop để tạo ra một hiệu ứng văn bản theo kỹ thuật Holographic dễ dàng. Hãy bắt đầu nào!

Hiệu ứng văn bản này đã được lấy cảm hứng từ Layer Styles có sẵn trên GraphicRiver.

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Cách tạo Texture Background cơ sở

Bước 1

Tạo tài liệu mới với kích thước 900 x 600 px với màu WhiteBackgroundright-click vào layer Background, chọn Convert to a Smart Object, đặt lại tên layer là Texture.

Create the Texture Smart Object

Bước 2

Thiết lập Foreground Background Colors sang  Black White, và đi tới Filter > Render > Clouds.

Render Clouds

2. Cách tạo Texture theo kỹ thuật Holographic 

Bước 1

Đi tới Filter > Filter Gallery > Texture > Grain, và sử dụng các cài đặt:

 • Intensity: 100 
 • Contrast: 0
 • Grain Type: Clumped
Grain

Để thêm từng bộ lọc mới dưới đây, nhấp vào biểu tượng New effect layer ở góc dưới bên phải của cửa sổ Filter Gallery, và sau đó chọn filter.

Bước 2

Đi tới Stylize > Glowing Edges và sử dụng các cài đặt:

 • Edge Width: 
 • Edge Brightness: 6
 • Smoothness: 7
Glowing Edges

Bước 3

Đi tới Artistic > Watercolor, và sử dụng các cài đặt:

 • Brush Detail: 
 • Shadow Intensity: 
 • Texture: 1
Watercolor

Bước 4

Đi tới Artistic > Film Grain, và sử dụng các cài đặt:

 • Grain: 3
 • Highlight Area: 0
 • Intensity: 10
Film Grain

Bước 5

Đi tới Brush Strokes > Dark Strokes và sử dụng các cài đặt:

 • Balance: 0
 • Black Intensity: 
 • White Intensity: 

Nhấp vào OK để thoát khỏi cửa sổ Filter Gallery.

Dark Strokes

Bước 6

Đi tới Filter > Distort > Wave, và sử dụng cài đặt dưới đây. Bạn có thể sử dụng bất kỳ giá trị khác mà bạn thích.

Wave

Bước 7

Đây là texture cơ bản, tuy nhiên bạn có thể điều chỉnh kích thước dựa trên các hiệu ứng cuối cùng mà bạn muốn và các văn bản mà bạn sẽ tạo ra.

Sau đây, chúng ta đi tới Image > Image Size, thiết lập Width 1200 px, và Height  750 px.

Lưu tệp này và giữ nó để sử dụng sau này trong bài hướng dẫn.

Change the Size

3. Cách tạo họa tiết nền tinh tế

Bước 1

Tạo tài liệu khác với kích thước 900 x 600 px, nhấp vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer ở dưới bảng Layers và chọn Solid Color.

Sử dụng Fill Color màu tối như #201c20.

Solid Color

Bước 2

Thêm một layer Gradient fill, và sử dụng Colors#909090 bên trái và #000000 bên phải để tạo ra gradient.

Thay đổi Style Radial Scale 250. Sau đó thay đổi chế độ Blend Mode sang Soft Light trên layer.

Gradient Fill Vignette

4. Cách tạo văn bản và sử dụng công cụ Glyph

Bước 1

Tạo text bằng cách sử dụng phông Premier Script, và thiết lập Size  200 pt.

Create the Text

Bước 2

Bởi vì phông Premier Script phông có nhiều họa tiết, bạn có thể truy cập vào đặc điểm có họa tiết bằng cách tô sáng, và sau đó nhấp vào họa tiết bạn muốn sử dụng.

Use Glyphs by Highlighting

Bước 3

Một cách khác để truy cập những họa tiết này bằng cách đi đến Type > Panels > Glyphs Panel.

Làm nổi bật các ký tự bạn muốn thay thế, và tự do thay đổi văn bản bằng cách sử dụng các họa tiết khác nhau có sẵn.

The Glyphs Panel

Bước 4

Thực hiện tất cả những thay đổi cần thiết trước khi sang bước tiếp theo.

Finished Text

Bước 5

Nhân đôi layer text.

Duplicate the Text Layer

5. Cách thiết kế Glass Stroke

Nhấp đúp vào layer text gốc để áp dụng layer style sau đây:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel và Emboss với các cài đặt:

 • Style: Outer Stroke 
 • Size: 
 • Gloss Contour: Ring - Double 
 • Đánh dấu Anti-aliased
 • Highlight Mode: Vivid Light 
  • Shadow Mode: Linear Burn
   • Color: #222222 
   • Opacity: 15%
  Bevel and Emboss

  Bước 2

  Thêm Contour với các cài đặt:

  • Contour: Log 
  • Đánh dấu Anti-aliased 
  Contour

  Bước 3

  Thêm hiệu ứng Inner Shadow với những cài đặt:

  • Blend Mode: Color Burn 
  • Opacity: 35% 
  • Distance: 1
  • Size: 1
  Inner Shadow

  Bước 4

  Thêm hiệu ứng Outer Glow với các cài đặt:

  • Blend Mode: Normal
  • Opacity: 50% 
  • Color: #dbd6dd 
  • Spread: 10 
  • Size: 
  Outer Glow

  Điều này sẽ tạo ra stroke giống như thủy tinh.

  Glass Stroke

  6. Cách tạo kiểu văn bản bóng

  Nhấp đúp vào layer văn bản sao chép để áp dụng layer style sau đây:

  Bước 1

  Thêm Bevel và Emboss với các cài đặt:

  • Size: 10
  • Hủy đánh dấu Use Global Light 
  • Angle: 84 
  • Altitude: 42 
  • Gloss Contour: Ring - Double 
  • Đánh dấu Anti-aliased
  • Highlight Mode: Vivid Light 
   • Shadow Mode: 
    • Opacity: 10% 
   Bevel and Emboss

   Bước 2

   Thêm Contour với các cài đặt:

   • Contour: Rolling Slope - Descending 
   • Đánh dấu Anti-aliased
   Contour

   Bước 3

   Thêm hiệu ứng Inner Glow với những cài đặt:

   • Blend Mode: Vivid Light 
   • Opacity: 35% 
   • Color: #697b99 
   • Source: Center 
   • Size: 
   • Contour: Cone - Inverted 
   Inner Glow

   Đây sẽ là kiểu văn bản chính.

   Styled Text

   7. Cách áp dụng một Texture vào văn bản

   Bước 1

   Đi đến tài liệu texture holographic, nhấn Command-A để chọn tất cả, và Command-C để sao chép các lựa chọn.

   Copy the Texture

   Bước 2

   Quay trở lại tài liệu văn bản và nhấn Command-V để dán texture. Đổi tên layer là Texture, và thay đổi chế độ Blend Mode Mode sang Screen.

   Nhấp chuột phải vào layer Texture, và chọn Create Clipping Mask với đầu nối texture để sao chép layer văn bản.

   Add the Holographic Texture

   Bước 3

   Chọn layer văn bản sao chép và thay đổi màu văn bản theo sở thích của bạn. Màu sắc được sử dụng ở đây là #72757a.

   Change the Text Color

   8. Cách tăng cường một Texture bằng cách sử dụng Adjustment Layers

   Bước 1

   Thêm Vibrance trên adjustment layer, tạo đầu nối với layer Texture và thay đổi giá trị Vibrance lên 50.

   Vibrance

   Bước 2

   Thêm Curves trên adjustment layer, thay đổi chế độ Blend mode sang Luminosity để không ảnh hưởng đến màu sắc, và Opacity  80%.

   Điều chỉnh RGB cũng như Channel đường cong để có được một kết quả mà bạn thích.

   Curves

   Bước 3

   Dưới đây là những đường cong điều chỉnh trên Channel. Bạn có thể bỏ qua việc điều chỉnh nếu bạn không cần thiết thực hiện bất kỳ thay đổi, và bạn có thể sử dụng một giá trị Opacity của một layer khác.

   Curves Channels

   Tuyệt vời, bây giờ bạn đã hoàn thành!

   Trong hướng dẫn này, chúng ta đã sử dụng một loạt các bộ lọc để tạo ra một texture holographic.

   Sau đó, chúng ta tạo ra và thiết kế hai layer văn bản bằng cách sử dụng một loạt layer styles để đạt được một hiệu ứng giống như thủy tinh. Cuối cùng, chúng ta thêm texture vào văn bản, và sử dụng  adjustment layers để nâng cao kết quả cuối cùng.

   Đừng ngần ngại để lại bình luận, đề nghị và kết quả của bạn bên dưới.

   Final Result
   Advertisement
   Advertisement
   Advertisement
   Advertisement
   Looking for something to help kick start your next project?
   Envato Market has a range of items for sale to help get you started.