Scroll to top
Read Time: 1 min
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Design in 60 Seconds: How to Use LAB Color Mode
Photoshop in 60 Seconds: Create a Custom Texture Brush
This post is part of a series called In 60 Seconds: Adobe Photoshop.
Photoshop in 60 Seconds: Seamless Patterns
Photoshop in 60 Seconds: Create a Custom Texture Brush
This post is part of a series called Adobe Photoshop in 60 Seconds.
Photoshop in 60 Seconds: How to Create an Easy Sketch Effect With Actions
Photoshop in 60 Seconds: Create a Hero Image Using Scene Generators

() translation by (you can also view the original English article)

Smart Object use on a desktop layoutSmart Object use on a desktop layoutSmart Object use on a desktop layout

Chỉ trong một phút?

Trong loạt bài của chúng tôi Photoshop trong 60 giây, Tôi khám phá một vài tiện tích tuyệt vời bằng cách sử dụng Smart Objects in Photoshop.

Đa số các sản phẩm mock-ups có sẵn trên Envato Market sử dụng Smart Objects nhúng nội dung để dễ dàng cập nhật mà không phá vỡ layout hay thiết kế. Cách hay nhất để tạo ra nguồn tài liệu xuất sắc là hiểu được cách làm việc với Smart Objects.

Thêm chi tiết

Tìm hiểu thêm về Adobe Photoshop trên Envato Tuts+:

60 giấy?!

Đây là một trong loạt video hướng dẫn nhanh trên Envato Tuts+.  Chúng tôi cố gắng giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả đều chỉ trong 60 giây—đủ để kích thích sự thích thú của bạn.  Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ về video này ở trong phần bình luận và những thứ khác mà bạn muốn thấy trong vòng 60 giây!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads