1. Design & Illustration
  2. Adobe Photoshop

Photoshop trong 60 giây: Các biểu đồ (Histograms) là gì?

by
Read Time:1 minLanguages:
This post is part of a series called Adobe Photoshop in 60 Seconds.
Photoshop in 60 Seconds: The History Panel
Photoshop in 60 Seconds: How to Use the Gradient Tool
This post is part of a series called In 60 Seconds: Adobe Photoshop.
Photoshop in 60 Seconds: The History Panel
Photoshop in 60 Seconds: How to Use the Gradient Tool
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Illustrator in 60 Seconds: How to Use the Layers Panel
Illustrator in 60 Seconds: How to Use the Artboards Panel

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Photo of a smiling womanPhoto of a smiling womanPhoto of a smiling woman
Sôi động

Chào mừng đến với chúng tôi Photoshop trong 60 giây loạt, trong đó bạn có thể tìm hiểu một kỹ năng, tính năng, hoặc kỹ thuật Photoshop chỉ trong một phút!

Một biểu đồ là gì?

Trong Photoshop, biểu đồ (histograms) là những đồ thị có thể nhìn thấy đằng sau việc điều chỉnh mức độ (Levels) và đường cong (Curves). Tất cả chúng ta đều nhìn thấy chúng, vậy chúng có ý nghĩa gì? Hãy dành ra 1 phút và tìm hiểu!

Chi tiết hơn một chút

Tìm hiểu thêm về Adobe Photoshop trên Envato Tuts +.

60 giây?

Đây là một phần của một loạt các bài hướng dẫn bằng video ngắn trên Tuts +. Chúng tôi đang có mục tiêu giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả trong 60 giây-vừa đủ để khiến bạn muốn tìm hiểu thêm. Hãy bình luận vào phần dưới đây để cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ về video này và những chủ đề nào khác mà bạn muốn được hướng dẫn trong vòng 60 giây!

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads