Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
  1. Design & Illustration
  2. Adobe Photoshop

Photoshop trong 60 giây: Cách lưu ảnh đúng cách

by
Read Time:2 minsLanguages:
This post is part of a series called Adobe Photoshop in 60 Seconds.
Photoshop in 60 Seconds: All About Color Swatches
This post is part of a series called In 60 Seconds: Adobe Photoshop.
Photoshop in 60 Seconds: Getting a Grip on the Pen Tool
Photoshop in 60 Seconds: All About Color Swatches
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Photoshop in 60 Seconds: Getting a Grip on the Pen Tool
Photoshop in 60 Seconds: All About Color Swatches

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Chào mừng đến với loạt bài mới của chúng tôi, Photoshop trong 60 giây, trong đó bạn có thể học về kỹ năng, tính năng hay kỹ thuật Photoshop chỉ trong một phút!

Lưu trữ cho Web

Lưu hình ảnh để sử dụng trực tuyến là một kỹ năng cần thiết cho bất kỳ người dùng Photoshop nào. Có một phút? Tìm hiểu cách sử dụng tính năng lưu trữ web tại đây.

Export As...

Photoshop CC 2015 bổ sung một số tính năng mới hữu ích để lưu hình ảnh để sử dụng trực tuyến. Kiểm tra tại đây!

Thêm chi tiết

Tìm hiểu thêm về Adobe Photoshop trên Tuts+.

60 giây?

Đây là một trong loạt bài mới video hướng dẫn nhanh trên Tuts+. Chúng tôi cố gắng giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả đều chỉ trong 60 giây—đủ để kích thích sự thích thú của bạn. Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ về video này ở trong phần bình luận và những thứ khác mà bạn muốn thấy trong vòng 60 giây!

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads