7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Pen Tool

Photoshop trong 60 giây: Nắm vững công cụ Pen Tool

Scroll to top
Read Time: 1 min
This post is part of a series called In 60 Seconds: Adobe Photoshop.
Photoshop in 60 Seconds: How to Save Your Images Correctly
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Photoshop in 60 Seconds: How to Save Your Images Correctly

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Chào mừng bạn đến với loạt bài của chúng tôi Photoshop trong vòng 60 giây, bạn có thể tìm hiểu về kỹ năng, tính năng hay kỹ thuật chỉ trong một phút trên Photoshop!

Công cụ Pen Tool

Có bao giờ bạn tự hỏi, cách sử dụng Pen Tool trong Photoshop thật khó? Nếu bạn có một phút, tôi sẽ chỉ bạn cách làm!

Thêm chi tiết

Tìm hiểu thêm về Adobe Photoshop trên Envato Tuts+.

60 giây?!

Đây là một trong những loạt bài mới về video hướng dẫn nhanh trên Envato Tuts+. Chúng tôi giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả đều chỉ trong 60 giây—đủ để kích thích sự thích thú của bạn. Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ về video này ở trong phần bình luận và những thứ khác mà bạn muốn thấy trong vòng 60 giây!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.