7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Adobe Photoshop

Photoshop trong 60 Giây: Content Aware Fill trong thực tế

Scroll to top
Read Time: 2 mins
This post is part of a series called In 60 Seconds: Adobe Photoshop.
Photoshop in 60 Seconds: Using a Pressure-Sensitive Tablet
Photoshop in 60 Seconds: The History Panel
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Illustrator in 60 Seconds: Grids
Illustrator in 60 Seconds: How to Create and Export Color Swatches

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Chào mừng đến với loạt bài viết Photoshop trong 60 Giây của chúng tôi, trong đó bạn có thể học một kỹ năng, tính năng, hay kỹ thuật Photoshop chỉ trong vòng một phút!

Lần này chúng ta xem xét Content Aware Fill. Cho dù bạn đang chỉnh sửa hình ảnh của riêng bạn hoặc làm việc trên một tấm hình từ Envato Market, thì tính năng tự động này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian quý báu trong việc chỉnh sửa!

Content Aware Fill

Có rất nhiều công cụ trong Photoshop được thiết kế để giúp loại bỏ các đối tượng không mong muốn từ một tấm hình và thay thế các đối tượng với những điểm ảnh được chọn từ các phần khác của tấm hình. Hầu hết các công cụ này yêu cầu sự cố gắng bằng cách làm thủ công. Nhưng tính năng Content Aware Fill có thể tự động lấy các điểm ảnh mẫu từ khu vực xung quanh một vùng chọn và lấp vào một cách liền mạch vùng chọn đó bằng các điểm ảnh mới. Điều đó có vẻ giống như là phép thuật vậy!

Nếu bạn có một phút, tôi sẽ chỉ cho bạn cách nó hoạt động như thế nào.

Chi tiết hơn

Tìm hiểu thêm về Adobe Photoshop trên Envato Tuts+.

Hình ảnh Monument Valley có sẵn trong trang web của chúng tôi, Envato Market.

60 Giây?!

Đây là một trong loạt bài video hướng dẫn nhanh trên Envato Tuts+. Chúng tôi muốn giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả chỉ trong 60 giây—thời gian đủ để kích thích sự thích thú của bạn. Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ về video này ở trong phần bình luận và những thứ khác mà bạn muốn thấy trong vòng 60 giây!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.