1. Design & Illustration
  2. Tools & Tips

Mẹo nhanh: Tạo ra một viên đạn 3D trong Adobe Illustrator CS6

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Trong bài hướng dẫn Mẹo nhanh này, các bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một biểu tượng viên đạn dạng 3D sử dụng các hình khối và cài đặt 3D trong Adobe Illustrator. Hướng dẫn này rất phù hợp cho người mới bắt đầu và sẽ dạy cho bạn một số kỹ năng giúp bạn tiến bộ để thiết kế các biểu tượng ở mức độ trung cấp.


Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads