1. Design & Illustration
  2. Tools & Tips

Mẹo nhanh: Sử dụng các lớp và chế độ hoà trộn trong Inkscape

Scroll to top
Read Time: 5 min

() translation by (you can also view the original English article)

Một khi bạn bắt đầu việc tạo ra mẫu thiết kế phức tạp hơn trong Inkscape, bạn có lẽ sẽ thấy mình đấu tranh để bấm vào những thứ nhất định mà không chọn cái gì khác. Đây là nơi mà lớp đến. Hãy đi qua menu đơn giản này và làm thế nào để sử dụng nó (cùng với một vài thủ thuật).

1. các khái niệm cơ bản của lớp

Bước 1

Hãy bắt đầu với thực tế của lớp menu hộp bằng cách đi đến lớp > lớp.

Đây là trong tất cả các vinh quang của nó! Bạn sẽ nhận thấy rằng một tiêu chuẩn Inkscape tài liệu chỉ có một lớp bắt đầu với. Những gì hộp trình đơn này là giúp chúng tôi thêm, hình dung, và quản lý bất kỳ lớp trong tài liệu của chúng tôi.

inkscape layers menu boxinkscape layers menu boxinkscape layers menu box

Bước 2

Trên dưới cùng của hộp này, bạn sẽ nhận thấy sáu nút rất thuận tiện để quản lý các lớp. Từ trái sang phải, chúng ta có: thêm lớp, lớp nâng cao đầu, nâng cao trình độ một lớp, lớp một cấp, dưới lớp dưới, xóa lớp thấp hơn.

layers buttonslayers buttonslayers buttons

Bước 3

Một khi bạn đã trở nên thoải mái với các nút này, chúng ta hãy chỉ cần thêm một vài lớp cho vui. Nhấp vào nút thêm lớp đó để có được một hộp thoại thêm Layer để bật lên. Như bạn thấy, bạn chỉ đơn giản là có thể chỉ định tên của lớp mới và sau đó nói với Inkscape, nơi mà nó nên vị trí của nó. Vị trí là tương đối so với lớp được chọn hiện thời của bạn.

• Tầng con một là chỉ một lớp vị trí trong một lớp mà sau đó có thể được nhóm lại và được coi là một lớp duy nhất nếu bạn muốn.

add new layeradd new layeradd new layer

2. thiết kế trên lớp

Bước 1

Để thực sự sử dụng và vẽ trên lớp, hãy chọn một lớp từ cửa sổ lớp để kích hoạt nó. Từ thời điểm này, chỉ đơn giản là bắt đầu thiết kế trên vải. Tất cả mọi thứ bạn vẽ sẽ ở trên lớp được chọn đó trừ khi bạn hoặc là chọn một đối tượng từ một lớp, hoặc bạn kích hoạt một lớp khác nhau từ trình đơn.

drawing on layersdrawing on layersdrawing on layers

Bước 2

Bạn có thể thấy một vài biểu tượng bên cạnh mỗi lớp. Biểu tượng mắt có thể được bấm để ẩn hoặc hiển thị các lớp đó. Như bạn có thể nhìn thấy dưới đây, tôi có tôi táo xanh lớp ẩn.

Biểu tượng sau đó là khóa hoặc mở khóa lớp đó. Dưới đây, tôi có tôi lê lớp khóa, do đó có nghĩa là tôi không còn có thể chọn hoặc chỉnh sửa bất cứ điều gì trên lớp mà.

hiding and lockinghiding and lockinghiding and locking

Bước 3

Xa như điều chỉnh bất kỳ loại sâu vào thời điểm này, bạn phải sử dụng định vị lớp. Ví dụ, tôi muốn tôi lê trên đầu trang của tất cả mọi thứ, do đó, tôi sẽ cần phải nhấp vào nâng cao lớp một cấp nút.

move layer upmove layer upmove layer up

3. chế độ pha trộn

Chế độ hỗn hợp là khá thú vị. Hãy tạo một lớp mới và đặt nó ở vị trí đầu tiên. Vẽ một số loại hình dạng trong thiết kế chính của bạn khi điều này sẽ có hình dạng chúng tôi sử dụng cho chế độ hoà trộn. Trên cửa sổ lớp, bạn sẽ thấy rằng sự pha trộn chế độ thả xuống đó, như bạn có thể nhìn thấy, được thiết lập để bình thường ở đây.

Tôi sẽ cho bạn biết những gì này thiết kế chính xác cùng một hình với bốn chế độ pha trộn khác nhau khác.

inkscape blend modesinkscape blend modesinkscape blend modes

Nhân

Điều này mất sự pha trộn lớp màu và multiplies bằng màu sắc trong lớp dưới nó. Sau đó, nó chia chúng bởi 255 mà luôn luôn kết quả trong một màu sẫm màu hơn.

blend mode multiplyblend mode multiplyblend mode multiply

Màn hình

Trong khi nhân luôn luôn kết quả trong một màu sẫm màu hơn, màn hình là đối diện chính xác. Bạn sẽ luôn luôn có một sự pha trộn nhẹ hơn khi bạn sử dụng màn hình.

blend mode screenblend mode screenblend mode screen

Tối đen

Điều này chỉ đơn giản là mất cơ sở và sự pha trộn màu sắc để tạo ra một hình ảnh tối hơn.

blend mode darkenblend mode darkenblend mode darken

Làm sáng

Một lần nữa, đây là đối diện của Darken. Làm sáng sẽ so sánh các cơ sở và pha trộn màu sắc và tạo ra một hình ảnh nhẹ hơn như là kết quả.

blend mode lightenblend mode lightenblend mode lighten

4. một thiết kế thú vị

Bước 1

Phiền xung quanh với chế độ hoà trộn, tôi đến với một ý tưởng khá funny... retro kính 3D! Rất may, tôi đã có một thiết kế cũ của một số kính mát được đặt xung quanh, do đó, tôi chỉ cần thay đổi màu sắc của ống kính để nổi màu đỏ và xanh. Như bạn có thể nhìn thấy dưới đây, tôi có những kính trên lớp hình dạng sự pha trộn của tôi với một sự pha trộn chế độ Multiply.

3d glasses3d glasses3d glasses

Bước 2

Sau đó tôi chỉ đơn giản là di chuyển kính của tôi trên một chủ đề và chúng ta đi nào! Rằng điên retro 3D glasses có hiệu lực. Cũng lưu ý rằng tôi đã thực hiện bất cứ điều gì tôi không muốn pha trộn màu đen rắn, chỉ vì nhân màu đen là màu đen chỉ cần thêm và sẽ không hiển thị.

3d glasses vector3d glasses vector3d glasses vector

Hãy bọc này lên!

Lớp khá đơn giản, nhưng có thể một giúp đỡ rất nhiều với việc giữ các thiết kế tổ chức. Chúng tôi đã đi qua những điều cơ bản rất cũng như sử dụng các chế độ hoà trộn và các lớp trong một thiết kế mát mẻ. Vì vậy, vui chơi và ở lại tổ chức!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads