1. Design & Illustration
  2. Tools & Tips

Mẹo nhanh: Làm thế nào để vẽ một biểu tượng Tập gym theo phong cách iOS

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Trong bài hướng dẫn Mẹo nhanh này, hãy cùng tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một biểu tượng sáng bóng theo kiểu iOS với chủ đề tập gym. Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng gradient, bảng Pathfinder và một mặt nạ độ trong suốt (Opacity Mask) để tạo ra biểu tượng tuyệt vời này.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads