1. Design & Illustration
  2. Add-Ons

Mẹo nhanh: Làm thế nào để tạo ra một hiệu ứng hạt gỗ liền mạch trong Inkscape

Scroll to top
Read Time: 2 min

() translation by (you can also view the original English article)

Trong sau nhanh Mẹo bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một hiệu ứng liền mạch thớ gỗ. Đây là một hướng dẫn từng bước mà là hoàn hảo cho người mới bắt đầu với Inkscape. Hãy bắt đầu!


Bước 1

Bắt đầu bằng cách nhập khẩu các bitmap với mẫu gỗ của bạn trong inkscape. Sử dụng một trong hai tập tin / nhập (điều khiển + I) hoặc chỉ cần kéo và thả nó vào Inkscape. Nhúng hoặc liên kết đó. Nó sẽ không ở lại trong các tập tin là chúng ta chỉ cần nó để tham khảo màu.


Bước 2

Sử dụng bảng chọn màu (F7) để chọn một vài sắc thái từ bitmap và gán nó vào hình dạng (ví dụ như một số vòng tròn).


Bước 3

Tạo ra một hình vuông, và gán cho màu sắc cơ bản. Điều này thường sẽ nhẹ màu bạn chọn.


Bước 4

Thêm một số đường dây với các đường nét thẳng quá. Để phù hợp với họ một cách hoàn hảo bạn có thể sử dụng một bản sao của các hình vuông, chuyển nó đến một con đường, phá vỡ các nút bên tay phải và xóa chúng. Chỉ là dòng trái sẽ vẫn.


Bước 5

Kết hợp các hình dạng với đường dẫn / Union tùy chọn (kiểm soát + +) và thêm các nút thêm đường


Bước 6

UseSelect một hàng các nút, chuyển đổi các đường cong và di chuyển chúng một chút để tạo ra một mô hình không bằng phẳng.


Bước 7

Càng có nhiều bạn di chuyển các nút các wilder mô hình sẽ. Thay đổi các đường nét rộng chỉ ít từ ngày tiếp theo và sau đó chuyển đổi các đường vào đường dẫn (Path / Stroke Path).


Bước 8

Sử dụng bảng chọn màu sắc và chỉ định các màu sắc khác nhau cho các hình dạng.


Bước 9

Sử dụng công cụ sửa đổi nút để thêm nhiều biến thể cho dòng bằng cách điều chỉnh độ dày của các dòng.
Điều trị này có một số sự kiên nhẫn, nhưng nó cung cấp cho nó một cảm giác tự nhiên hơn và giá trị các nỗ lực khi các tài liệu Hiển thị đóng lên.


Bước 10

Đó là không cần để di chuyển mỗi nút như bạn đạt được một khuôn mẫu thậm chí ít hơn.

Để giảm bớt sự tương phản của các dòng và pha trộn các mô hình với nền thay đổi thiết lập alpha của màu sắc lấp đầy.


Kết luận

Chơi xung quanh với các mô hình, số lượng di chuyển trong đường, độ dày, màu sắc và alpha thiết lập để tinh chỉnh tài liệu của bạn. Thêm chuyển sắc và tỏa sáng với các kết cấu, nếu bạn không cần gỗ được liền mạch tileable.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads