1. Design & Illustration
  2. Add-Ons

Mẹo nhanh: Kết hợp các hiệu ứng 3D với hiệu ứng Blend trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Các hiệu ứng 3D trong Adobe Illustrator là công cụ mạnh mẽ cho các nghệ sĩ vector. Khi kết hợp với các hiệu ứng và các công cụ khác, kết quả tạo ra có thể rất đáng ngạc nhiên và hay ho. Trong bài hướng dẫn Mẹo nhanh bằng Video quay màn hình này, hãy xem làm thế nào để tạo bản đồ nghệ thuật cho các đối tượng 3D, sau đó sử dụng các đối tượng này bằng cách kết hợp chúng với nhau. Điều chỉnh số lượng các bước trong chức năng pha trộn để có thể nhìn thấy các mặt khá, sau đó thao tác để tạo ra hiệu ứng tầng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem qua khóa học trên Tuts Premium có tên là Illustrator Effects in Depth.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads