1. Design & Illustration
  2. Add-Ons

Mẹo nhanh: Chuyển đổi văn bản trên Photoshop thành Vector để sử dụng trong Illustrator

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Gần đây, tôi có nhu cầu cần chuyển đổi một số văn bản được tạo ra trong Photoshop sang vector trong Illustrator (mà không cần định dạng lại tất cả các văn bản). Sau khi tìm hiểu một ít qua Google, Twitter và hỏi xung quanh, dường như không có ai có một giải pháp chắc chắn. Tôi đã gọi cho một đồng nghiệp thiết kế và chúng tôi chợt nảy ra ý tưởng khác nhau, cho đến khi chúng tôi tìm thấy một giải pháp làm việc chỉ một vài bước đơn giản.

Bước 1

Mở tập tin Photoshop có chứa văn bản bạn muốn được định dạng vector. Không cần thiết phải có văn bản chỉ cần layer trong tập tin và đảm bảo layer văn bản được chọn.

Converting Photoshop text to vector for use in IllustratorConverting Photoshop text to vector for use in IllustratorConverting Photoshop text to vector for use in Illustrator

Bước 2

Tạo ra một Work Path từ văn bản. Layer > Type > Create Work Path. Bạn sẽ thấy một sự thay đổi sự xuất hiện trong văn bản sau khi tạo Work Path.

Converting Photoshop text to vector for use in IllustratorConverting Photoshop text to vector for use in IllustratorConverting Photoshop text to vector for use in Illustrator
Converting Photoshop text to vector for use in IllustratorConverting Photoshop text to vector for use in IllustratorConverting Photoshop text to vector for use in Illustrator

Bước 3

Trong khi chọn Work Path, đi tới File > Export > Paths to Illustrator và lưu các tập tin.

Converting Photoshop text to vector for use in IllustratorConverting Photoshop text to vector for use in IllustratorConverting Photoshop text to vector for use in Illustrator

Bước 4

Mở tập tin đã lưu trong Illustrator, và thay đổi chế độ màu sang RGB, theo mặc định là CMYK. (File > Document Color Mode > RGB Color)

Converting Photoshop text to vector for use in IllustratorConverting Photoshop text to vector for use in IllustratorConverting Photoshop text to vector for use in Illustrator

Bước 5

Chọn path và fill màu, theo mặc định là no fill và no stroke.

Converting Photoshop text to vector for use in IllustratorConverting Photoshop text to vector for use in IllustratorConverting Photoshop text to vector for use in Illustrator
Converting Photoshop text to vector for use in IllustratorConverting Photoshop text to vector for use in IllustratorConverting Photoshop text to vector for use in Illustrator

Tóm lại

Dù văn bản không thể chỉnh sửa được nhưng nó giúp bạn tiết kiệm phải quay lại định dạng trong Illustrator!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads