1. Design & Illustration
  2. Drawing/Illustration
  3. Drawing

Làm thế nào vẽ một chiếc kem ngon lành

Scroll to top
Read Time: 15 min

() translation by (you can also view the original English article)

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách vẽ một que kem. Trong suốt hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét các kỹ thuật vẽ khác nhau. Chúng tôi sẽ tạo mọi thứ trong Photoshop từ đầu đến cuối, ngoại trừ phông chữ được sử dụng. Hãy nhảy vào hướng dẫn này.

Xem trước hình ảnh cuối cùng

Đầu tiên, chúng ta hãy xem hình ảnh chúng ta sẽ tạo.

Bước 1

Hãy bắt đầu bằng cách tạo một tài liệu mới rộng 1000 pixel và cao 1000 pixel, với Độ phân giải được đặt là 300 pixel / inch.

Bước 2

Chọn công cụ Rectangular Marquee Tool, thiết lập Style thành Fixed Size, thiết lập Width là 530 pixels, và thiết lập Height là 260 pixel. Thực hiện lựa chọn như trong hình dưới đây. Cuối cùng, kéo và chụp Hướng dẫn ngang và dọc xung quanh vùng chọn.

Bước 3

Tạo một layer mới và đặt tên là "Bar". Lấy công cụ Rounded Rectangle Tool. Đặt nó thành Shape Layers và thiết lập Radius là 125 pixel trong Options Tool. Đặt màu Foreground thành # 774411 và vẽ hình chữ nhật như trong hình bên dưới.

Bước 4

Bây giờ chúng ta cần cung cấp cho thanh này một cái nhìn phối cảnh. Nhấn Command + T để vào chế độ Free Transform, sau đó đặt Angle thành -55 độ, Horizontal Skew thành -25 độ và áp dụng bằng cách nhấn Enter hai lần. Bây giờ vào Layer> Rasterize> Layer để rasterize layer hình. Xin lưu ý trong hình dưới đây cách kết quả của việc chuyển đổi một lớp hình dạng khác nhau.

Bước 5

Chúng tôi sẽ thêm một số độ dày cho thanh bây giờ. Trước khi bạn tiếp tục, hãy đảm bảo bạn đang xem canvas ở kích thước 100%. Nếu không, hãy chuyển đến Chế độ xem> Điểm ảnh thực tế (Command + Alt + 0). Lấy Move Tool và trong khi giữ phím Alt, nhấn phím mũi tên phải 89 lần, cho đến khi bạn tới "Bar copy 89" trong bảng layer.

Bây giờ chọn tất cả các layer từ "Bar copy 88" thành "Bar copy" và merge chúng bằng cách vào Layer> Merge Layers hoặc nhấn Command + E. Đặt tên layer đã merge là "Thickness". Vào Image> Adjustments> Hue / Saturation (Command + U) và thiết lập Lightness là -35. Đổi tên layer "Bar copy 89" thành "Back". Bây giờ hoán đổi thứ tự của các layer "Back" và "Bar" như trong hình dưới đây.

Bước 6

Bây giờ chúng ta sẽ nếm thử kem. Chọn công cụ Elliptical Marquee Tool, thiết lập Style thành Fixed Size, sau đó thiết lập Width và Height là 230 pixels, và tạo vùng chọn như trong hình dưới đây. Tiếp theo, vào Select> Transform Selection, sau đó thiết lập Angle là -55 độ và Horizontal Skew đến -25 độ, và áp dụng để đạt được quan điểm tương tự với que kem. Đặt vùng chọn nơi vết cắn. Command + Alt + Shift-click vào hình thu nhỏ của layer “Bar” để cắt vùng chọn với các điểm ảnh của layer.

Bước 7

Bây giờ tạo một layer mới ở trên cùng và đặt tên là "Bite". Tô màu vùng chọn bằng một màu đặc biệt, sau đó bỏ chọn. Trước khi bạn tiếp tục, hãy đảm bảo bạn đang xem canvas ở kích thước 100%. Nếu không, hãy chuyển đến Chế độ xem> Điểm ảnh thực tế (Command + Alt + 0). Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng Move Tool được chọn, sau đó trong khi giữ phím Alt nhấn phím mũi tên phải 90 lần, cho đến khi bạn đạt đến "Bite copy 90" trong bảng layer.

Chọn tất cả các layer cắn ngoại trừ "Bite copy 90" và hợp nhất chúng bằng cách nhấn Ctrl + E. OK, bây giờ chúng ta hãy cắn nó ra, Command-click vào layer "Bite copy 89" để load các pixel của nó và xóa nó đã chọn khu vực từ các lớp "Bar" và "Độ dày".

Bây giờ Command-click vào hình thu nhỏ của layer "Bite copy 90" và xóa vùng chọn trong khi layer "Back" được chọn trong bảng layer. Bây giờ hãy chắc chắn rằng một công cụ marquee được chọn trong hộp công cụ và nhấn phím mũi tên trái để di chuyển vùng chọn 1 pixel sang trái và nhấn Delete lần nữa để xóa. Bỏ chọn, và sau đó bạn có thể ẩn các lớp "Bản sao Bite 89" và "Bite copy 90".

Bước 8

Chọn layer "Back" trong bảng layer và sau đó vào Image> Adjustments> Hue / Saturation (Command + U). Đặt Lightness thành -25. Command-click vào layer "Bite copy 89" để load vùng chọn và Command + Alt + Shift-click vào layer "Back" để giao nhau.

Chuyển đến Lớp> Mới> Lớp qua Sao chép. Điều này sẽ tạo một lớp mới từ vùng chọn. Đặt tên layer mới này là "Chocolate". Vào Layer> Duplicate Layer và đặt tên là "White". Nhấn Command + U để mở hộp thoại Hue / Saturation và thiết lập Lightness là 75.

Bước 9

Command-click vào layer "White" để load vùng chọn. Chuyển đến Chọn> Đảo ngược. Hãy chắc chắn rằng bất kỳ công cụ Marquee được chọn trong hộp công cụ và nhấn mũi tên phải năm lần để di chuyển lựa chọn năm pixel ngay. Nhấn xóa để xóa.

Bây giờ nhấn Shift + Left Arrow một lần để di chuyển nó 10 pixel sang trái và sau đó nhấn Delete để xóa phía bên phải của layer "White". Nhấn mũi tên xuống năm lần và sau đó nhấn Delete. Cuối cùng, nhấn Shift + Mũi tên lên một lần và sau đó xóa lựa chọn một lần nữa.

Bước 10

Vào layer "Bar" trong bảng layer và áp dụng Gradient Overlay bằng cách sử dụng các cài đặt sau: Blend Mode được đặt thành Screen, Opacity 50%, Gradient set tại Black to White, Reverse check, Style set là Radial, và Scale set at 130%. Kéo trung tâm của gradient như trong hình dưới đây trong khi hộp thoại Gradient Overlay vẫn mở.

Bước 11

Bây giờ vào layer “Thickness” và áp dụng một Gradient Overlay layer style và sử dụng các thiết lập này: Blend Mode được thiết lập là Color Dodge, Opacity 55%, Gradient set thành Black to White, Style set là Linear, và Scale set là 150%.

Bước 12

Chuyển đến layer "Chocolate" trong bảng layer và áp dụng Gradient Overlay cho layer này cũng như các thiết lập sau: Blend Mode được đặt thành Soft Light, Opacity 70%, Gradient set ở Black to White với Style of Linear, Angle đặt thành -90 độ và Tỷ lệ là 150%.

Bước 13

Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng Gradient Overlay khác, lần này đến layer "White" với các thiết lập này: Blend Mode được đặt thành Hard Light, Opacity đặt ở 50%, Gradient set thành Black to White, Style set thành Linear, Angle set đến -90 độ và Tỷ lệ được đặt ở mức 150%.

Bước 14

Tạo một layer mới phía trên layer "Bar" và đặt tên là "Highlight." Command-click vào layer "Bar" để load các pixel của nó, vào Edit> Stroke. Đặt chiều rộng là 2 pixel và Color thành trắng, sau đó đặt Location to Center và nhấn OK. Nhấn Command + D để bỏ chọn.

Chúng tôi sẽ xóa một số phần này và làm nổi bật nó. Bây giờ làm cho nền của bạn hơi tối hơn một chút để xem đường viền màu trắng rõ ràng bằng cách vào Image> Adjust> Hue / Saturation (Command + U). Làm điều này trong khi lớp "Background" được chọn, sau đó trong Layers Palette thiết lập Lightness to - 40.

Bước 15

Chuyển đến lớp "Đánh dấu" trong Bảng Layers. Lấy Erase Tool, sau đó trong các tùy chọn công cụ thiết lập Master Diameter thành 240 pixel, thiết lập Hardness là 0%, và thiết lập Mode to Brush. Xóa các vùng bên trái, dưới cùng và bị cắn, như trong hình bên dưới. Đặt Opacity của lớp ở mức 50%.

Bước 16

Tạo một layer mới phía trên layer "Bar" và đặt tên là "Texture". Nhấn D để đặt thành các màu mặc định có màu đen và trắng. Vào Filter> Render> Clouds. Bây giờ vào Filter> Render> Clouds khác biệt. Chuyển đến Lọc> Distort> Glass. Đặt Distortion thành 20, Smoothness thành 10, thiết lập Texture thành Frosted và Scaling ở 100%.

Bước 17

Đặt Blending Mode của layer "Texture" thành Soft Light. Tiếp theo, nhấn Command + T, đặt Angle thành -55 độ, đặt Horizontal Skew thành -25 và sau đó áp dụng.

Bước 18

Command-click vào layer "Back" để load vùng chọn. Command + Shift-click vào layer "Thickness" và Command + Shift-click vào layer "Bar" để thêm pixel của chúng vào vùng chọn. Vào Select> Inverse và nhấn Delete để xóa. Nhấn Command + D để bỏ chọn. Đặt Độ mờ lớp ở 20%.

Bước 19

Tạo một layer mới phía trên layer "White" và đặt tên là "Red". Command-click vào hình thu nhỏ layer "Chocolate" để load vùng chọn. Đảm bảo chọn Công cụ Marquee trong Hộp công cụ. Trong khi giữ phím Shift, nhấn phím mũi tên phải ba lần để di chuyển vùng chọn 30 pixel sang trái và tô màu vùng chọn bằng màu đỏ.

Nhấn Shift + Mũi tên phải ba lần nữa và nhấn xóa. Bây giờ lấy Rectangular Marquee Tool và chọn phần trên cùng của vùng màu đỏ và nhấn Delete để xóa. Làm tương tự cho phần dưới cùng và bỏ chọn.

Bước 20

Command-click vào layer "Red" để load vùng chọn. Truy cập Channels Palette và tạo Kênh mới. Tô màu vùng chọn bằng màu trắng và sau đó bỏ chọn. Vào Filter> Blur> Gaussian Blur và áp dụng với Radius là 5 pixel. Vào Image + Adjustments> Levels (Command + L) và thiết lập Input Levels thành 125, 1 và 150. Command-click vào "Alpha 1" kênh để thực hiện một lựa chọn trong số các điểm ảnh màu trắng.

Bước 21

Quay lại lớp "Đỏ" trong Bảng Layers. Vào Select> Inverse và nhấn Delete để xóa các cạnh sắc nét. Đặt Blending Mode của layer thành Multiply. Bỏ chọn bằng cách nhấn Command + D.

Bước 22

Tạo một layer mới phía trên layer "Red" và đặt tên là "Red Highlight." Command-click vào hình thu nhỏ của layer "Red" để load vùng chọn. Hãy chắc chắn rằng bất kỳ Công cụ Marquee nào được chọn và nhấn phím mũi tên phải một lần để di chuyển vùng chọn một pixel sang phải. Tô màu vùng chọn bằng màu trắng và di chuyển vùng chọn thêm hai pixel sang phải và nhấn Delete.

Bây giờ chúng ta có một đường mỏng cần được làm mờ. Command-click vào hình thu nhỏ của layer "Red" một lần nữa, vào Filter> Blur> Gaussian Blur và áp dụng với Radius là 2 pixels. Ngoài ra, hãy chắc chắn bỏ chọn.

Bước 23

Bây giờ là lúc để làm cho cây gậy. Nhưng trước khi chúng ta tiếp tục, hãy dọn dẹp các lớp. Vào bảng layer và xóa các layer "Bite copy 90" và "Bite copy 89". Sau đó chọn tất cả các lớp ngoại trừ lớp "Nền" và chuyển đến Lớp> Mới> Nhóm từ các lớp, đặt tên cho nhóm là "Kem".

Bước 24

Bây giờ chúng ta cần rút thanh. Đầu tiên, hãy tạo một tài liệu mới rộng 90 pixel và cao 340 pixel ở Độ phân giải 300 pixel / inch.

Bước 25

Nhấn Command + A để chọn tất cả. Kéo các hướng dẫn xung quanh khung hình và một hướng dẫn khác đến trung tâm dọc của canvas. Nhấn Command + D để bỏ chọn. Tạo một layer mới tên là "Stick". Đặt màu Foreground thành # ffcc77. Chọn công cụ Rounded Rectangle Tool, thiết lập Radius là 40 pixels, thiết lập Shape Layers và vẽ một hình chữ nhật như trong hình bên dưới.

Bước 26

Lấy công cụ Add ​​Anchor Point Tool và thêm các điểm neo như trong hình dưới đây. Bây giờ lấy Direct Selection Tool, chọn và di chuyển điểm neo bên trái để thêm 10 pixel ngay bằng cách sử dụng các phím mũi tên. Di chuyển sang phải 5 pixel. Vào Layer> Rasterize> Layer.

Bước 27

Tạo một layer mới và đặt tên là "Fibers." Nhấn D để đặt thành màu mặc định. Nhấn Alt + Backspace để tô màu layer bằng màu đen. Vào Filter> Render> Fibers. Đặt Variance thành 10 và Strength thành 50. Vào Layer> Duplicate Layer và nhấn OK. Vào Edit> Transform> Rotate 180 độ. Đặt Blending Mode của layer là Linear Dodge. Nhấn Command + E để hợp nhất hai lớp trên cùng.

Bước 28

Alt-click vào giữa các lớp "Fibers" và "Stick" trong bảng layer. Điều này sẽ xác định layer "Stick" như một Clipping Mask cho "Fibers". Vào Filter> Sharpen> Unsharp Mask. Đặt số tiền là 60%, Radius thành 8 pixel và Ngưỡng tới 4 cấp.

Bước 29

Vào Image> Rotate Canvas> 90 độ CW. Đặt Blending Mode cho layer "Fibers" thành Softlight và Opacity của layer là 40%. Nhấn Command + E để hợp nhất các lớp "Fibers" và "Stick". Lấy Horizontal Type Tool và gõ văn bản như trong hình dưới đây. Tôi đã sử dụng phông chữ miễn phí này từ dafont.com. Đặt độ mờ của lớp văn bản là 50%. Bây giờ nhấn Ctrl + E lần nữa để hợp nhất layer "Stick" và văn bản.

Bước 30

Bây giờ chúng tôi sẽ đặt thanh trong tài liệu chính "Kem" của chúng tôi. Chọn Move Tool, kéo và thả layer "Stick" vào tài liệu "Ice cream".

Bước 31

Nhấn Command + T và đặt Horizontal Skew thành -25 độ và áp dụng. Nhấn Ctrl + T lần nữa và lần này đặt Xoay thành -55 độ. Chúng tôi đang áp dụng hai phép biến đổi này theo hai bước khác nhau để có được kết quả rõ ràng hơn.

Bước 32

Vào bảng layer và kéo layer "Stick" bên dưới nhóm "Ice cream".

Bước 33

Chọn công cụ Move và đảm bảo bạn đang xem kích thước canvas 100%. Trong khi giữ phím Alt, nhấn phím mũi tên trái năm lần. Chọn từ layer "Stick copy 4" to "Stick" trong bảng layer và kết hợp chúng bằng cách nhấn Ctrl + E. Vào Image> Adjustments> Hue / Saturation (Command + U) và thiết lập Lightness là -30.

Bước 34

Vào layer "Stick copy 5" trong bảng layer và nhấn Ctrl + E để kết hợp cả hai layer dính và đặt tên layer này là "Stick". Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng Gradient Overlay cho layer "Stick" để tạo hiệu ứng đổ bóng, sử dụng các thiết lập sau: Blend Mode được đặt thành Multiply, Opacity 100%, Gradient set thành Black to White, Style set thành Linear, Angle set to -130 độ và Tỷ lệ 55%.

Bước 35

Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra bóng tối. Làm cho layer "Background" ẩn đi. Tạo một layer mới trên đầu và đặt tên là "Shadow". Vào Image> Apply Image. Thao tác này sẽ hợp nhất tất cả các lớp hiển thị với lớp đang hoạt động. Vào Image> Adjustments> Hue / Shadow và thiết lập Lightness là -100.

Bước 36

Bật lớp "Nền" trở lại để hiển thị. Kéo layer "Shadow" phía trên layer "Background" trong bảng layer. Nhấn Command + T để vào chế độ Free Transform. Đặt Vị trí điểm tham chiếu ở dưới cùng bên trái và đặt Skew ngang thành -20 độ và áp dụng.

Nhấn Ctrl + T lần nữa, đặt Vị trí điểm tham chiếu ở dưới cùng ở giữa và đặt Tỷ lệ dọc thành 35%. Quy mô bóng theo chiều ngang bằng cách kéo tay cầm ở giữa bên phải của hộp giới hạn đến cạnh phải của canvas.

Bước 37

Chuyển đến Xem> Xóa hướng dẫn để xóa các hướng dẫn hiện có. Kéo một hướng dẫn thẳng đứng và đặt nó ở cạnh trái của layer "Shadow". Bây giờ hãy vào Channels Palette và tạo một kênh mới. Lấy công cụ Gradient Tool, mở Gradient Picker và chọn màu đen sang màu trắng, và sau đó điền vào các kênh với gradient bắt đầu từ dòng hướng dẫn và kéo cho đến cuối bên phải của khung vẽ. Bây giờ Command-click "Alpha 2" trong bảng Channels để tạo vùng chọn ra khỏi các điểm ảnh trắng và quay trở lại layer "Shadow" trong Layers Palette.

Bước 38

Bây giờ chúng tôi đã chọn đầu xa của bóng và chúng tôi sẽ áp dụng một số mờ cho khu vực này. Vào Filter> Blur> Gaussian Blur và áp dụng với Radius là 3 pixel. Nhấn Command + F chín lần để áp dụng bộ lọc cuối cùng bằng cách sử dụng cùng một cài đặt nhiều lần. Bây giờ để làm cho bóng biến mất nhấn Delete.

Bước 39

Trong Bước 16, chúng ta đã lấp đầy toàn bộ layer "Texture" và sau đó xoay nó, vì vậy một số điểm ảnh nằm ngoài khung vẽ. Bây giờ chúng tôi sẽ di chuyển kem và bóng tối, và những điểm ảnh này sẽ đi vào bên trong khung hình. Để loại bỏ chúng, hãy nhấn Command + A để chọn tất cả và vào Image> Crop.

Kết luận

Bây giờ bạn có thể hợp nhất tất cả các lớp ngoại trừ lớp "Nền" và đặt kem ở giữa canvas, sau đó áp dụng một gradient cho nền. Đúng vậy. Hy vọng bạn đã học được một cái gì đó mới và rất thích hướng dẫn này.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads