1. Design & Illustration
  2. CorelDRAW

Làm thế nào để sử dụng công cụ Mesh Tool trong CorelDRAW

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Công cụ Mesh Tool trong CorelDRAW có thể giúp bạn tạo ra một số hiệu ứng tuyệt vời, nhưng việc sử dụng nó có đôi chút phức tạp. Vì vậy, trong bài hướng dẫn ngắn bằng video này từ khóa học CorelDRAW hiện tại của tôi, tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để tạo một đối tượng dạng lưới và chỉnh sửa các màu sắc, thuộc tính, và vị trí các điểm nút. Vào cuối bài hướng dẫn, chúng ta sẽ cùng hoàn thành môt hình cầu.

Xem hướng dẫn

Xem khóa học đầy đủ

Trong khóa học đầy đủ Bắt đầu với CorelDRAW, bạn sẽ tìm hiểu về các công cụ, các bảng dockers và chức năng tuyệt vời khác của CorelDRAW x7. Chúng ta sẽ tìm hiểu về mỗi bảng docker, xem xét một số bảng thường hay được sử dụng và hiển thị một giao diện người dùng được tổ chức đẹp đẽ. Chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu quá trình của việc tạo ra các nét cọ (brushes), các hoa văn, và PowerClips, tất cả đều được sử dụng phổ biến trong các chương trình vector khác.

Trong chương cuối cùng của khóa học, chúng ta sẽ tạo một dự án sử dụng nhiều công cụ, dockers và các kỹ thuật được nhắc đến trong các bài học trước đó, cho phép bạn sử dụng kiến thức mà bạn mới lĩnh hội và giúp bạn có một trải nghiệm tuyệt vời trong việc sử dụng CorelDRAW.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads