1. Design & Illustration
  2. Add-Ons
  3. Patterns

Làm thế nào để mô hình cổ phần sử dụng và chỉnh sửa Vector trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 7 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Không có vấn đề tại sao bạn đang sử dụng một mô hình véc tơ cổ, bạn có thể muốn biết làm thế nào để cài đặt, sử dụng và chỉnh sửa nó trong Adobe Illustrator CC. Trong hướng dẫn Mẹo nhanh này, chúng tôi sẽ chạy qua các khái niệm cơ bản của tải xuống nội dung chứng khoán, bằng cách sử dụng mô hình, chỉnh sửa mô hình và hiển thị ra sáng tạo của chúng tôi với sự giúp đỡ của một mô hình cổ phần từ Envato thị trường.

1. tải các mẫu tập tin

Bước 1

Đối với mục đích hướng dẫn Mẹo nhanh này tôi sẽ sử dụng hai mô hình chợ Envato: trở lại tới trường Doodle các đối tượng và Sly mèo mẫu. Tôi đã chọn hai mô hình vì vậy tôi có thể có những ví dụ tốt của một vài trong số các loại mô hình mà bạn có thể tìm thấy khi tải tập tin mẫu.

Chúng ta hãy nhìn vào các tập tin mình. Giải nén thư mục zip của bạn. Nếu bạn đang trên một máy Mac, chỉ cần nhấp đúp vào thư mục. Nếu bạn đang trên một máy Windows, nhấp chuột phải và sau đó nhấn giải nén tất cả... để giải nén nó.

Tập đầu tiên của chúng tôi là trở lại để thiết kế các đối tượng học, và nó đi kèm với một hình ảnh xem trước và EPS tập tin như nhìn thấy dưới đây.

Some patterns only contain a preview image and single vector fileSome patterns only contain a preview image and single vector fileSome patterns only contain a preview image and single vector file

Bước 2

Mô hình mèo Sly, mặt khác, có chứa hai AI tập tin, tập tin EPS, PDF, hình ảnh xem trước và một tài liệu nhanh chóng giúp đỡ. Mỗi nghệ sĩ cổ phiếu khác nhau và tùy thuộc vào các yêu cầu cho các trang web chứng khoán là gì, các nội dung của một thư mục đồ họa chứng khoán sẽ khác nhau.

Some stock folders contain multiple vector and graphic filesSome stock folders contain multiple vector and graphic filesSome stock folders contain multiple vector and graphic files

2. sử dụng và chỉnh sửa một mô hình

Bước 1

Chúng ta sẽ bắt đầu với các trường học cung cấp thiết kế đầu tiên. Nếu bạn mở tập tin EPS của nó, bạn sẽ tìm thấy Artboard đầy với thiết kế đã sẵn sàng để được lát gạch vào một mô hình. Ngoài ra, bạn sẽ tìm thấy các bảng Swatches có một vài lựa chọn mô hình cũng như hai màu sắc được sử dụng trong việc tạo ra các mô hình riêng của mình. Đó là tất cả mọi thứ bạn cần hoặc sử dụng các mô hình như là-là hoặc để chỉnh sửa thêm.

Open the vector file to edit and use the pattern swatchOpen the vector file to edit and use the pattern swatchOpen the vector file to edit and use the pattern swatch

Bước 2

Chọn mẫu swatch (các lớp toàn bộ các nội dung, trong trường hợp này) và đi để chỉnh sửa > chỉnh sửa màu sắc > Recolor tác phẩm nghệ thuật. Từ đây bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng lựa chọn màu sắc khác nhau cho những người được sử dụng trong vòng này hoặc bất kỳ tác phẩm nghệ thuật vector bạn đang làm việc với mà không chọn mỗi yếu tố hoặc nhóm cá nhân và thay đổi màu sắc theo cách thủ công.

Quickly change the color of artwork from the recolor artwork panelQuickly change the color of artwork from the recolor artwork panelQuickly change the color of artwork from the recolor artwork panel

Bước 3

Các tính năng tác phẩm nghệ thuật Recolor sẽ cho phép bạn thay đổi mỗi trường hợp của một duy nhất hoặc nhiều màu sắc một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thử nó ra để tạo ra nhiều màu sắc comps của mô hình mẫu!

The pattern swatch recoloredThe pattern swatch recoloredThe pattern swatch recolored

3. áp dụng gradient cho một mô hình

Bước 1

Một cách đơn giản để chỉnh sửa một swatch mô hình là để đi vào bảng điều khiển tùy chọn mô hình riêng của mình. Mở tập tin AI mô hình thứ hai, tôi đã áp dụng mẫu mô hình mèo cho một hình chữ nhật như bạn có thể nhìn thấy dưới đây.

Apply a stock pattern to a simple object and begin editingApply a stock pattern to a simple object and begin editingApply a stock pattern to a simple object and begin editing

Bước 2

Nhấp đúp vào mẫu mô hình trong bảng Swatches để mở các mô hình trong bảng điều khiển tùy chọn mô hình. Từ đây, bạn có thể chỉnh sửa các mô hình riêng của mình. Kể từ khi mô hình này tạo ra được một khuôn mẫu liền mạch, kết nối, một cách dễ dàng thay đổi cái nhìn của nó là để recolor tác phẩm nghệ thuật hoặc áp dụng hiệu ứng cho nó.

Edit patterns from the pattern options panelEdit patterns from the pattern options panelEdit patterns from the pattern options panel

Bước 3

Chọn nội dung mẫu và mở bảng điều khiển Gradient để áp dụng một gradient sáng màu cho mẫu mô hình của bạn. Khi hài lòng với sự lựa chọn chỉnh sửa của bạn, hoặc lưu một bản sao hoặc nhấn thực hiện để tiết kiệm của bạn mẫu mẫu (nhấn thực hiện ghi đè swatch mô hình ban đầu của bạn).

Select the pattern contents and open the Gradient panel in order to apply a brightly colored gradient to your pattern swatchSelect the pattern contents and open the Gradient panel in order to apply a brightly colored gradient to your pattern swatchSelect the pattern contents and open the Gradient panel in order to apply a brightly colored gradient to your pattern swatch

Bước 4

Nếu bạn thiết lập gradient của bạn để một tuyến tính một mà đi từ màu đen với màu xanh đen một lần nữa, độ dốc của bạn sẽ chuyển tiếp thông qua các mô hình đồng đều. Thực sự, do đó, miễn là màu của bạn đầu tiên và cuối cùng, độ dốc của bạn sẽ chuyển đồng đều. Chỉ cần nghĩ về tất cả các cầu vồng mèo mẫu bạn có thể tạo ra!

4. nhân rộng các mô hình

Bước 1

Một câu hỏi rất phổ biến là những gì là cách tốt nhất để có quy mô một mô hình khi thích nghi với phương tiện truyền thông mới trong tài liệu của bạn. Nếu bạn đi đến tùy chọn (kiểm soát-K) và chọn chuyển đổi mô hình gạch bạn sẽ tìm thấy các mô hình của bạn một cách dễ dàng ngói vảy kích thước bất cứ điều gì bạn cần.

Select Transform Pattern Tiles to scale patternsSelect Transform Pattern Tiles to scale patternsSelect Transform Pattern Tiles to scale patterns

Bước 2

Bạn có thể dễ dàng quy mô xuống một hình chữ nhật với mô hình của bạn (giữ Shift để giữ đồng) đầy đủ với các tùy chọn này được chọn. Ngoài ra, bạn có thể quy mô nó lên hoặc xuống và kéo dài các mô hình như là tốt. Nó là hoàn toàn vào bạn.

Uniformly scale the patterns with the preference optionUniformly scale the patterns with the preference optionUniformly scale the patterns with the preference option

Bước 3

Một lựa chọn thay thế để làm việc với các mô hình là để bỏ chọn tùy chọn chuyển đổi mô hình gạch để đối tượng của bạn cân mà không thay đổi kích thước hoặc hình dạng của các mô hình. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn cần phải thay đổi chút ít đối tượng mô hình đầy đủ mà không cần phải vẽ lại đối tượng chính nó.

Deselect the transform pattern tiles option to scale an object without transforming the patternDeselect the transform pattern tiles option to scale an object without transforming the patternDeselect the transform pattern tiles option to scale an object without transforming the pattern

5. tạo ra một cái gì đó mới với mô hình tài sản

Bước 1

Hãy trở về tập tin mẫu đầu tiên. Lấy một cái nhìn tại bảng lớp, mỗi nguyên tố có thể được tìm thấy và chỉnh sửa trong vòng. Các nhà thiết kế đã tạo ra mô hình này nhóm lại với nhau thành phần từng đối tượng, mà sẽ cho phép bạn dễ dàng chơi với các mô hình để di chuyển, chỉnh sửa hoặc xoá các thành phần trong các tập tin.

Check out the objects grouped together in the layers panelCheck out the objects grouped together in the layers panelCheck out the objects grouped together in the layers panel

Bước 2

Sao chép (kiểm soát-C) và dán (kiểm soát V) hai yếu tố của mô hình (tôi đã chọn túi ăn trưa và một quả táo). Chọn cả hai người trong số họ và mở bảng điều khiển tùy chọn mẫu để tạo ra một mẫu lát gạch đơn giản. Bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa mô hình này từ bảng Swatches sau khi bạn nhấn thực hiện.

Create a simple tiled pattern from some of the patterns other elementsCreate a simple tiled pattern from some of the patterns other elementsCreate a simple tiled pattern from some of the patterns other elements

Bước 3

Nhấp đúp vào mẫu mô hình của bạn từ bảng Swatches. Dán khác của mô hình ban đầu các đối tượng vào mô hình mới của bạn, thay đổi kiểu gạch, và di chuyển các yếu tố của bạn xung quanh để tạo ra một mô hình nhiều đông lát gạch. Nhấn thực hiện một lần nữa để tiết kiệm các mô hình, hoặc lưu nó như là một bản sao trong bảng Swatches.

create a new pattern with the original patterns design featurescreate a new pattern with the original patterns design featurescreate a new pattern with the original patterns design features

Bước 4

Áp dụng mô hình mới của bạn với tài sản chứng khoán cho một hình chữ nhật và chiêm ngưỡng nhiều người sử dụng để tải về các mô hình véc tơ chứng khoán!

Apply your pattern to a new objectApply your pattern to a new objectApply your pattern to a new object

Công việc tuyệt vời, bạn đã hoàn tất!

Có rất nhiều cách bạn có thể sử dụng và chỉnh sửa một mẫu chứng khoán véc tơ, chỉ đơn giản là thay đổi màu sắc hoặc tính đơn giản để làm cho yếu tố mô hình khác nhau để mang lại kích thước mới cho mẫu mô hình và thiết kế mà bạn đang sử dụng các mô hình.

Final product imageFinal product imageFinal product image
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads