Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Tools & Tips
Design

Giới thiệu về tối ưu hóa cài đặt Photoshop

by
Difficulty:BeginnerLength:QuickLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Photoshop có nhiều công cụ để chỉnh sửa hình ảnh của bạn, và hầu như nhiều cài đặt bạn có thể điều chỉnh để có được hiệu suất tối ưu từ phần mềm. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem một số tùy chọn có sẵn trong hộp thoại Preferences. Hãy bắt đầu nào!


Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.