Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
  1. Design & Illustration
  2. Adobe Illustrator

Illustrator trong 60 Giây: Cách sử dụng bảng Layers

by
Read Time:2 minsLanguages:
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Photoshop in 60 Seconds: The History Panel
Photoshop in 60 Seconds: What Are Histograms?

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Chào mừng đến với loạt bài viết Illustrator trong 60 Giây của chúng tôi, trong đó bạn có thể học một kỹ năng, tính năng, hay kỹ thuật Illustrator chỉ trong vòng một phút!

Bảng Layers

Việc tạo ra các thành phần chi tiết thường là một công việc tẻ nhạt vì bạn sẽ hầu như luôn luôn phải làm việc với rất nhiều các object và path, gây khó khăn cho việc theo dõi tất cả chúng.

May mắn cho chúng ta, Illustrator có một hệ thống Layer được tích hợp để giúp việc tổ chức và phân lớp từ đó bạn có thể nhìn vào thành phần của bạn và ngay lập tức biết nơi để tìm thấy một phần này hay phần khác.

Vì vậy, nếu bạn là người mới làm quen với bảng Layers, thì tôi khuyên bạn hãy xem video này vì nó sẽ cho bạn thấy tất cả những cái bạn cần biết!

Chi tiết hơn

Học thêm về Adobe Illustrator trên Envato Tuts+:

60 Giây?!

Đây là một trong loạt bài video hướng dẫn nhanh mới trên Envato Tuts+. Chúng tôi hướng vào việc giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả chỉ trong vòng 60 giây—đủ để kích thích sự thích thú của bạn. Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ về video này ở trong phần bình luận và những thứ khác mà bạn muốn thấy trong vòng 60 giây!

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads