Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Tools & Tips

Cách sử dụng New Timeline trong Photoshop CS6

by
Difficulty:BeginnerLength:QuickLanguages:
This post is part of a series called Introduction to Photoshop CS6.
Introduction to the New Oil Paint Filter in Photoshop CS6
Quick Tip: Rename Layers in Photoshop CS6 Using the Tab Key

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Bạn luôn muốn thêm hiệu ứng đặc biệt cho video của bạn, nhưng nghĩ rằng việc học Adobe Premiere hay After Effects có chút nãn chí hoặc tốn thời gian? Photoshop CS6 bao gồm bảng timeline video mới sẽ cho phép bạn thêm hiệu ứng cho video clip trực tiếp trong Photoshop. Trong loạt giới thiệu này của chúng tôi về Photoshop CS6, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thức hoạt động của tính năng mới này. Hãy bắt đầu nào!


Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.