1. Design & Illustration
  2. Add-Ons
  3. Text Effects

Cách sử dụng Clipping Masks trong Adobe Illustrator để tạo ra một hiệu ứng chữ cắt lát

Scroll to top
Read Time: 8 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong các bước sau, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo hiệu ứng chữ cắt lát trong Adobe Illustrator. Để bắt đầu, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập một lưới đơn giản và cách tạo nền và một đoạn chữ đơn giản.

Tận dụng toàn bộ lợi thế của lưới và tính năng Snap to Grid, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một tập hợp các hình dạng pixel hoàn hảo. Sử dụng một loạt các Clipping Mask, bạn sẽ tìm hiểu về cách cung cấp cho chữ của bạn một cái nhìn cắt lát. Cuối cùng, sử dụng một số thủ thuật nét stroke và làm mờ cùng với nhiều Clipping Mask hơn nữa, bạn sẽ tìm hiểu cách thêm một số bóng đổ và điểm nổi bật cho phạm vi cắt lát.

Để có thêm cảm hứng về cách điều chỉnh hoặc cải thiện hiệu ứng chữ cuối cùng của bạn, bạn có thể tìm thấy nhiều tài nguyên tại GraphicRiver.

1. Cách tạo tài liệu mới và thiết lập lưới

Nhấn Control-N để tạo tài liệu mới. Chọn Pixels từ trình đơn Units, nhập 850 vào hộp chiều rộng và 600 trong hộp chiều cao, sau đó nhấp chuột vào nút More Settings. Chọn RGB cho Color Mode, đặt Raster Effects thành Screen (72 ppi), rồi nhấp chuột vào Create Document.

Kích hoạt Grid (View > Show Grid)Snap to Grid (View > Snap to Grid). Bạn sẽ cần một lưới mỗi 5 px, vì vậy chỉ cần vào Edit > Preferences > Guides & Grid, và nhập 5 vào ô Gridline every 1 trong ô Subdivisions. Cố gắng không được nản chí bởi tất cả các lưới đó - sẽ làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn và hãy nhớ rằng bạn có thể dễ dàng bật hoặc tắt nó bằng phím tắt Control- ".

Bạn có thể tìm hiểu thêm về hệ thống lưới của Illustrator trong hướng dẫn ngắn này từ Andrei Stefan: Understanding Adobe Illustrator's Grid System.

Bạn cũng có thể mở bảng Info (Window > Info) để xem trước trực tiếp với kích thước và vị trí của các hình dạng của bạn. Đừng quên đặt đơn vị đo thành pixel từ Edit > Preferences > Units. Tất cả các tùy chọn này sẽ làm tăng đáng kể tốc độ làm việc của bạn.

setup gridsetup gridsetup grid

2. Cách tạo nền và chữ

Bước 1

Chọn công cụ Rectangle Tool (M) và tạo ra một hình dạng 870 x 620 px. Hãy chắc chắn rằng hình chữ nhật này bao phủ toàn bộ bản vẽ của bạn, và sau đó tô màu nó với gradient tuyến tính được hiển thị bên dưới.

linear gradientlinear gradientlinear gradient

Bước 2

Chọn Type Tool (T) và mở bảng Character (Window > Type > Character). Chọn phông chữ Robinson và sau đó đặt kích thước là 270 px. Di chuyển đến bản vẽ của bạn, nhấp chuột vào đó và nhập chữ của bạn. Tôi đang sử dụng từ "Trancher", một từ tiếng Pháp có nghĩa là "để cắt lát".

Đảm bảo rằng đoạn chữ này vẫn được chọn và mở bảng Align (Window > Align). Đặt căn chỉnh cho Artboard (mở menu thả xuống và đi tới Show Options nếu bạn không thể nhìn thấy phần Align To như thể hiện trong hình dưới đây), và sau đó nhấp chuột vào nút Horizontal Align Center Vertical Align Center. Điều này sẽ di chuyển chữ của bạn ra giữa bản vẽ.

type tooltype tooltype tool

3. Cách tạo Clipping Masks

Bước 1

Chọn công cụ Rectangle Tool (M), tạo một hình vuông 320 px, và đặt nó như thể hiện trong hình ảnh đầu tiên. Tô màu cho hình dạng mới này với màu đen (R=0 G=0 B=0) và giảm Opacity xuống 30%.

Hãy chắc chắn rằng hình vuông của bạn vẫn được chọn, chọn công cụ Delete Anchor Point Tool (-), và chỉ cần nhấp chuột vào điểm neo trên cùng bên phải để loại bỏ nó. Điều này sẽ biến hình vuông của bạn thành hình tam giác, như được hiển thị trong hình ảnh thứ hai.

squaresquaresquare

Bước 2

Nhân đôi hình tam giác của bạn (Control-C > Control-V). Chọn bản sao, xoay nó 180 độ, và đặt nó như thể hiện trong hình dưới đây. Đảm bảo hai tam giác của bạn được căn chỉnh hoàn hảo.

duplicate triangleduplicate triangleduplicate triangle

Bước 3

Chọn Pen Tool (P), và tạo ra hình dạng bốn góc được hiển thị trong hình dưới đây. Lưới và tính năng Snap to Grid sẽ giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Tô màu đỏ cho hình dạng mới này và hạ thấp Opacity xuống 30%.

pen toolpen toolpen tool

Bước 4

Chọn hình tam giác bên phải và thêm một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F). Chọn hình dạng mới này, thay đổi màu tô thành màu vàng, sau đó di chuyển nó lên 5 px5 px qua bên phải. Một lần nữa, lưới và tính năng Snap to Grid sẽ có ích.

Di chuyển đến hình tam giác bên trái và thêm một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F). Chọn hình dạng mới này, thay đổi màu tô thành màu vàng, sau đó di chuyển nó xuống 5 px 5 px qua bên trái.

move trianglemove trianglemove triangle

Bước 5

Vô hiệu hoá Snap to Grid (Control-") và sau đó vào Edit > Preferences > General và đặt Keyboard Increment thành 5 px.

Chọn chữ của bạn từ bảng Layers (Window > Layers) và thêm một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F). Chọn bản sao này và di chuyển nó lên 10 px 20 px ở bên trái. Sử dụng các nút mũi tên để dễ dàng thực hiện những thay đổi này. Hãy nhớ rằng nhấn một lần sẽ di chuyển lựa chọn của bạn 5 px theo hướng được chỉ định.

Chọn hình tam giác màu vàng ở bên trái, cùng với bản sao chữ được thêm vào một vài phút trước và chỉ cần vào Object > Clipping Mask > Make (Control-7).

mask textmask textmask text

Bước 6

Chọn lại đoạn chữ gốc của bạn và thêm một bản sao mới ở phía trước (Control-C > Control-F). Chọn bản sao này và di chuyển nó xuống 10 px20 px ở bên phải. Sử dụng các nút mũi tên để dễ dàng thực hiện những thay đổi này.

Chọn hình tam giác màu vàng còn lại của bạn cùng với bản sao chữ được thêm vào một vài phút trước và vào Object > Clipping Mask > Make (Control-7).

mask textmask textmask text

Bước 7

Chọn hình dạng màu đỏ của bạn và thêm một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F). Chọn bản sao này cùng với đoạn chữ gốc của bạn và đi đến Object > Clipping Mask > Make (Control-7).

mask textmask textmask text

4. Cách Thêm Bóng đổ

Bước 1

Bật Snap to Grid (Control- "). Chọn hình tam giác bên phải và thêm một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F). Chọn bản sao này, giữ ShiftAlt, và sau đó thay đổi kích thước của hình tam giác của bạn thành 240 px .

small trianglesmall trianglesmall triangle

Bước 2

Hãy chắc chắn rằng hình tam giác 240 px của bạn đã được chọn và chọn Direct Selection Tool (A). Chọn điểm neo trên cùng bên phải và chỉ cần nhấn nút Delete.

Hãy chắc chắn rằng đường path còn lại vẫn được chọn và hướng vào bảng Appearance. Loại bỏ màu tô và thiết lập màu stroke thành R=39 G=0 B=76, sau đó mở bảng điều khiển Stroke. Thay đổi Weight thành 20 px và chọn Width Profile 1 từ menu Profile thả xuống.

stroke stylestroke stylestroke style

Bước 3

Di chuyển đến hình tam giác bên trái và thêm một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F). Chọn bản sao này, giữ các nút ShiftAlt, rồi thay đổi kích thước hình tam giác của bạn thành 280 px.

small trianglesmall trianglesmall triangle

Bước 4

Đảm bảo rằng hình tam giác 280 px của bạn được chọn và chọn Direct Selection Tool (A). Chọn điểm neo dưới cùng bên trái và chỉ cần nhấn nút Delete.

Hãy chắc chắn rằng đường path còn lại vẫn được chọn, hướng đến bảng Appearance và áp dụng các thuộc tính tương tự đã được sử dụng cho đường path khác.

strokestrokestroke

Bước 5

Đầu tiên, chọn hai đường path của bạn và sao chép chúng (Control-C), và sau đó đi đến Effect > Stylize > Gaussian Blur. Nhập Radius 13 px, nhấp OK, sau đó Group (Control-G) hai đường path của bạn.

gaussian blurgaussian blurgaussian blur

Bước 6

Chọn hai hình tam giác của bạn và biến chúng thành một đường phức hợp (Object > Compound Path > Make or Control-8). Đưa đường phức hợp này về phía trước (Control-]), chọn nó cùng với nhóm đường path đã thực hiện trong bước trước, và vào Object > Clipping Mask > Make (Control-7).

mask groupmask groupmask group

5. Cách thêm các điểm nổi bật

Bước 1

Nhấn Control-F để thêm bản sao của hai đường path đó vào cùng một vị trí. Đảm bảo rằng cả hai đường path vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance.

Đặt màu stroke thành trắng và giảm Weight thành 14 px. Thay đổi Blending Mode thành Soft Light, và sau đó vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Nhập 15 Radius, nhấn OK, và sau đó Group (Control-G) hai đường path này.

white strokewhite strokewhite stroke

Bước 2

Đưa hình dạng màu đỏ của bạn về phía trước (Shift-Control-]). Chọn nó cùng với nhóm đường path được thực hiện trong bước trước, và đi đến Object > Clipping Mask > Make (Control-7).

mask groupmask groupmask group

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất!

Đây là cách nó thể hiện. Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này và có thể áp dụng các kỹ thuật này trong các dự án tương lai của bạn. Đừng ngần ngại chia sẻ kết quả cuối cùng của bạn trong phần bình luận.

Hãy điều chỉnh thiết kế cuối cùng và biến nó thành của riêng bạn. Bạn có thể tìm thấy một số nguồn cảm hứng tuyệt vời tại GraphicRiver, với các giải pháp thú vị để cải thiện thiết kế của bạn.

final productfinal productfinal product
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads