1. Design & Illustration
  2. Graphic Design
  3. Photo Manipulation

Cách tạo hình ảnh nghệ thuật có hiệu ứng trục trặc trên băng VHS trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 7 min
This post is part of a series called How to Make Glitch Art.
How to Create a Selective Animated Glitch Photo Effect in Adobe Photoshop
How to Create a Quick Retro Video Glitch Text Effect in Adobe InDesign

() translation by (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Bạn có thích dáng vẻ với hiệu ứng phủ bụi (glitch), trục trặc (glitch) đó trên băng VHS cũ không? Có nhiều cách khác nhau để thêm các hiệu ứng như vậy vào hình ảnh của bạn và thậm chí tạo một hình ảnh động từ một bức ảnh tĩnh bằng Bộ Animated VHS Creation Kit.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi hình ảnh của bạn sang khung hình VHS theo các bước đơn giản chỉ bằng các công cụ Photoshop tiêu chuẩn.

Các tài sản sử dụng trong hướng dẫn này

  • Bất kỳ hình ảnh nào mà bạn muốn sử dụng cho thao tác này. Bạn có thể tìm thấy một số ảnh miễn phí trên Unsplash và Pixabay hoặc mua ảnh chất lượng cao trên PhotoDune. Tôi đã chọn bức ảnh này từ Pixabay.
  • Phông chữ miễn phí: VCR-OSD-Mono font.

1. Chuẩn bị tài liệu

Bước 1

Sử dụng Control-N để tạo tài liệu mới và sử dụng các cài đặt sau: 1500 x 1000 px; 300 dpi.

Creation of document

Bước 2

Vào File > Place và đặt hình ảnh của bạn trong tài liệu.

Adding your image

Bước 3

Thay đổi kích thước hình ảnh của bạn thành đường viền của tài liệu và nhấp vào Enter.

Resizing of image

Bước 4

Nhấp vào biểu tượng T và tạo một layer văn bản mới ở góc trên cùng bên phải.

Creation of text layer

Bước 5

Nhấp vào U và chọn Polygon Tool và tạo một hình tam giác. Sau đó đặt nó như thể hiện trong hình dưới đây:

Creation of play icon

Bước 6

Chọn các layer của bạn bằng cách giữ Shift và sau đó nhấp chuột phải > Merge Layers.

Merging all layer to one

Bước 7

Bây giờ, nhấp chuột phải vào layer đó và sau đó Convert to Smart Object.

Creation of Smart Object

Bước 8

Tạo bốn bản sao của đối tượng thông minh của bạn bằng cách Nhấp chuột phải > Duplicate.

Creation of duplicates of layers

2. Tạo các hiệu ứng

Bước 1

Tạo tất cả các layer ngoại trừ hai layer đầu tiên, sau đó nhấp đúp chuột vào layer thứ hai và bỏ chọn các kênh Green và Blue.

Bước 2

Nhấp vào V và Di chuyển layer thứ hai của bạn, giữ Shift, 30 px sang phải.

Creation of first color shift effect

Bước 3

Hiển thị layer thứ ba và Bỏ chọn các kênh Red và Green giống như cách liệt kê ở trên. Sau đó di chuyển nó, giữ Shift, 20 px sang trái.

Creation of second color shift effect

Bước 4

Hiển thị layer thứ tư và vào Layer > New Adjustments Layer > Hue/Saturation.

Creation of color distortion effect

Bước 5

Nhấp đúp chuột vào layer điều chỉnh và thay đổi cài đặt Saturation thành +100.

Creation of color distortion effect

Như bạn có thể thấy, hiệu ứng bão hòa được áp dụng trên toàn bộ hình ảnh, nhưng chúng ta cần cắt nó chỉ trong một vài phạm vi.


Bước 6

Nhấp chuột phải vào layer “Hue/Saturation” và chọn Clipping Mask, vì vậy hiệu ứng này sẽ chỉ được áp dụng trên layer cần thiết.

Applying color distortion to only one layer

Bước 7

Bây giờ Add Mask vào layer thứ tư.

Applying color distortion to only one layer

Bước 8

Alt- Nhấp chuột trái để mở layer mặt nạ. Fill nó với màu đen.

Applying color distortion to only one layer

Bước 9

Nhấp vào M và chọn các phạm vi trên mặt nạ mà bạn muốn hiển thị hiệu ứng và Fill nó với màu trắng.

Creation of mask for color distortion effect

Bây giờ hiệu ứng bão hòa chỉ được áp dụng trên một vài phạm vi:

Bước 10

Thêm một Mask cho layer thứ năm và Fill nó với màu đen. Sau đó tạo một vùng trắng lớn một chút phía trên trung tâm.

Creation of mask for mirror effect

Bước 11

Di chuyển layer này 600 px xuống dưới, trong khi giữ phím Shift.

Creation of mirror effect

Bước 12

Vào Filter > Blur > Motion Blur và sử dụng các cài đặt sau: Angle: 15°; Distance: 15.

Creation of mirror effect

Bước 13

Chúng ta hãy thêm một số biến dạng cho hình ảnh này. Vào Filter > Distortion > Twirl và sử dụng các cài đặt sau: Angle: 50°.

Creation of mirror effect

Bước 14

Nhấp chuột phải vào layer Hue/Saturation và chọn Sao chép. Sau đó đặt nó lên trên layer thứ năm và Create A Clipping Mask.

Creation of mirror effect

Đây là cách hình ảnh của chúng ta sau tất cả các thao tác đã liệt kê ở trên:

3. Tạo kết cấu VHS

Bước 1

Tạo một layer mới bằng Shift-Control-N và Fill nó với màu trắng.

Creation of First TV texture

Bước 2

Vào Filter > Filter Gallery > Sketch và chọn Halftone Pattern. Sử dụng các cài đặt sau: Size: 2; Contrast: 2.

Creation of First TV texture

Bước 3

Nhấp đôi chuột trên layer này và đặt các cài đặt sau: Blending Mode: Overlay; Opacity: 25%. Bỏ chọn các kênh Red và Blue.

Creation of First TV texture

Bước 4

Nhân đôi layer kết cấu và sau đó sử dụng Control-T trong khi giữ Shift để xoay nó 90° và thay đổi kích thước thành các đường viền.

Creation of second TV texture

Bước 5

Nhấp đúp chuột vào layer đó và đặt các cài đặt sau: Blending Mode: Normal; Opacity: 15%. Bỏ chọn các kênh màu Blue và Green.

Creation of second TV texture

Bước 6

Nhấp vào U và chọn Rectangle Tool. Sau đó tạo một hình với các cài đặt sau: Width: 1800 px; Height: 120.

Creation of noise stripe

Bước 7

Nhấp chuột phải vào layer hình chữ nhật và chọn Rasterize Layer.

Creation of noise stripe

Bước 8

Vào Filter > Noise > Add Noise và sử dụng các cài đặt sau: Amount: 400%; Distribution: Uniform; Monochromatic.

Creation of noise stripe

Bước 9

Vào Filter > Blur > Motion Blur và sử dụng các cài đặt sau: Angle: 0°; Distance: 20 px.

Creation of noise stripe

Bước 10

Vào Image > Adjustments > Brightness/Contrast và sử dụng các cài đặt sau: Brightness: 150; Contrast: 100.

Creation of noise stripe

Bước 11

Sử dụng Control-I trên layer hình chữ nhật để đảo ngược màu sắc của kết cấu nhiễu và sau đó thay đổi Blending Mode thành Color Dodge.

Creation of noise stripe

Bước 12

Nhân đôi layer dải nhiễu của bạn một vài lần và di chuyển nó trong khi nhấn giữ Shift, đến các vị trí khác nhau.

Adding more noise stripes

Bước 13

Tạo một layer mới bằng Shift-Control-N và Fill nó với màu đen.

Creation of confetti texture

Bước 14

Vào Filter > Noise > Add Noise và sử dụng các cài đặt sau: Amount: 400%; Distribution: Uniform; Monochromatic.

Creation of confetti texture

Bước 15

Bây giờ thêm hiệu ứng Patchwork bằng Filter > Filter Gallery > Patchwork và sử dụng các cài đặt sau: Square Size: 0; Relief: 0.

Creation of confetti texture

Bước 16

Vào Image > Adjustments, chọn Threshold và đặt thành 240.

Creation of confetti texture

Bước 17

Nhấp đúp chuột vào layer và sử dụng các cài đặt sau: Blending Mode: Screen; Opacity: 100%. Bỏ chọn các kênh Red và Blue.

Creation of confetti texture

Bước 18

Bây giờ bạn sẽ cần Nhân đôi layer đó, Đánh dấu chọn các kênh Red và Blue và Bỏ chọn kênh Green.

Creation of confetti texture

Bước 19

Di chuyển layer mới này, giữ Shift, 60 px sang phải.

Creation of confetti texture

Bước 20

Tạo một layer mới bằng Shift-Control-N và Fill nó với màu đen. Thay đổi tùy chọn Fill thành 0%.

Bước 21

Nhấp đúp chuột vào layer này và chọn tham số Stroke. Sử dụng các cài đặt sau: Size: 25 px; Position: Inside; Color: Black.

Creation of tv frame

Bước 22

Bây giờ bạn cần rasterize cho phong cách layer này: Nhấp chuột phải > Rasterize Layer Style.

Creation of tv frame

Bước 23

Vào Filter > Blur > Gaussian Blur và sử dụng các cài đặt sau: Radius: 4px.

Creation of tv frame

Bước 24

Thay đổi kích thước khung hình của bạn để lấp đầy khung vẽ bằng Control-T và giữ Shift.

Creation of tv frame

4. Chỉnh màu (Color Corrections)

Bước 1

Bây giờ bạn sẽ cần tạo các layer hiệu chỉnh màu sắc để làm cho hình ảnh của chúng ta trông "VHS" hơn. Vào Layer > New Adjustment Layer > Curves.

Creation of curves for VHS color correction

Bước 2

Nhân đôi layer đường cong của bạn và đặt nó lên trên layer đầu tiên.

Creation of curves for VHS color correction

Bước 3

Nhấp đúp chuột vào biểu tượng layer đường cong đầu tiên và sử dụng các cài đặt sau:

Creation of curves for VHS color correction

Bước 4

Bây giờ Nhân đôi chuột vào layer đường cong và thay đổi Opacity của các đường cong đó thành 35%.

Creation of curves for VHS color correction

Bước 5

Nhấp đúp chuột vào layer đường cong thứ hai và chọn cài đặt trước Photoshop tiêu chuẩn “Strong Contrast”.

Creation of curves for VHS color correction

Thật tuyệt vời, bạn đã hoàn thành!

Theo cách đơn giản này, chúng ta có thể tạo các tác phẩm nghệ thuật trục trặc theo phong cách VHS từ bất kỳ ảnh nào chỉ bằng các công cụ Photoshop tiêu chuẩn.

Final product image

Bạn cũng có thể kiểm tra hình động đã tạo bằng Bộ Animated VHS Creation Kit từ cùng một hình ảnh.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads