7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free! Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Cách tạo hiệu ứng chữ bằng gỗ với Adobe Illustrator

Read Time: 9 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Vy Cam Nguyen (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn sau đây, bạn sẽ được tìm hiểu cách tạo "chữ bằng gỗ". Sử dụng Công cụ 3D Extrude and Bevel kết hợp với một số hiệu ứng gradient và layer thông minh, bạn có thể tạo ra hiệu ứng tuyệt vời này hoàn hảo cho chữ và biểu tượng.


Bước 1

Tạo một tài liệu 700 x 300px. Chọn Type Tool (T) và thêm chữ của bạn. Tôi đã sử dụng phông chữ New Facebook, nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ phông chữ nào mà bạn thích. Tô màu chữ của bạn bằng màu hiển thị bên dưới (R=128 G=128 B=128). Mở rộng chữ này. Chọn nhóm hình dạng kết quả, thêm hiệu ứng 3D > Extrude & Bevel sau đó chọn Object > Expand Appearance.


Bước 2

Bây giờ, bạn sẽ có một sự chọn lựa các hình dạng và nhóm. Bạn cần tổ chức những thứ này trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Để bắt đầu, hãy hướng đến chữ "V". Chọn các hình trên cùng (các hình có màu xám nhạt hơn), nhấn Control + Shift + G để hủy nhóm từng hình riêng biệt sau đó nhấn Control + G để nhóm chúng lại với nhau.

Chọn các hình hiển thị trong hình ảnh #2 và nhấp vào nút Unite từ bảng Pathfinder. Bỏ nhóm các hình còn lại (chứa một màu xám đậm hơn) sau đó nhóm chúng lại với nhau (hình số 3).


Bước 3

Hãy tiếp tục với chữ "e". Sử dụng nút Unite từ bảng Pathfinder để kết nối các nhóm hình đã chọn trong hình ảnh #1, #2 và #3. Cuối cùng, bạn sẽ có hai nhóm. Một các hình dạng tối màu (hình số 5) và những hình có màu sáng hơn (hình số 4).


Bước 4

Tiếp theo, là "C". Một lần nữa, hợp nhất các hình dạng đã chọn trong hình ảnh #1 và #2 sau đó tạo thành hai nhóm.


Bước 5

Bây giờ, là chữ "T". Hợp nhất các hình dạng đã chọn trong hình ảnh #1 và #2 sau đó tạo các nhóm này.


Bước 6

Hợp nhất các hình hiển thị trong hình ảnh #1 và #2 sau đó tạo thành hai nhóm.


Bước 7

Một lần nữa, sử dụng nút Unite cho các hình đã chọn trong hình ảnh #1 và #2 sau đó tạo thành hai nhóm.


Bước 8

Lần cuối cùng, hợp nhất các hình hiển thị trong hình ảnh #1, #2 và #3 sau đó tạo các nhóm này.


Bước 9

Sao chép tất cả các hình dạng trên cùng (những hình có màu xám nhạt hơn). Chọn các bản sao và chọn Object > Compound Path > Make, sau đó đặt tên cho hình dạng kết quả là "vvv". Bạn sẽ cần hình dạng này trong một số bước sau này, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn luôn có một bản sao.

Chọn một bản sao của chữ "vvv", tô màu R=198 G=156 B=109 sau đó thêm hiệu ứng Texturizer (Effect > Texture > Texturizer).


Bước 10

Tiếp theo, bạn cần loại bỏ các cạnh răng cưa. Mở bảng Transparency. Chọn một bản sao của chữ "vvv", tô màu trắng và di chuyển nó lên trên hình dạng kết cấu. Bây giờ, chọn cả hai hình dạng này, chọn menu fly-out của bảng Transparency và nhấp vào Make Opacity Mask.


Bước 11

Chọn một bản sao của chữ "vvv" mới và đưa nó ra phía trước (Shift + Control + Phím ngoặc vuông phải). Tô nó với màu trắng, thêm Inside Glow sau đó vào Object > Expand Appearance. Chỉ giữ lại các Inner Glow đã mở rộng (xóa hình dạng còn lại). Thay đổi blending mode của nó thành Multiply và giảm độ mờ của nó xuống 30%.


Bước 12

Tạo một bản sao của chữ "vvv" mới và đưa nó ra phía trước (Shift + Control + ngoặc vuông phải). Tô màu nó với linear gradient bên trái, sau đó thêm một fill mới (từ menu fly-out của bảng Appearance) và sử dụng linear gradient bên phải.

Chọn màu tô đầu tiên (từ bảng Appearance), thay đổi blending mode thành Overlay và giảm độ mờ xuống 10%. Chọn gradient thứ hai, thay đổi blending mode của nó thành Multiply và giảm độ mờ của nó xuống 50%. Chọn các hình dạng được thực hiện trong các bước #9, #10, #11 và #12 và nhóm chúng lại. Đặt tên là "Wood" và làm cho nó vô hình (trong thời điểm này).


Bước 13

Tiếp theo, bạn sẽ cần tạo một loạt các hình dạng mỏng dọc theo cạnh của các hình dạng trên cùng. Đầu tiên, chọn Edit > Preferences > General và nhập Keyboard Increment 0,5px.

Bây giờ, hãy hướng đến các hình dạng chữ "V". Chọn hình dạng hiển thị trong hình ảnh #1 và tạo hai bản sao. Chọn hình trên cùng sau đó nhấn mũi tên xuống và mũi tên phải hai lần (để di chuyển nó 1px sang bên phải và xuống 1px). Chọn lại hai bản sao đó và bấm vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Tô màu cho các hình dạng kết quả với màu trắng và giảm độ mờ của chúng xuống 40%. Lặp lại các kỹ thuật tương tự cho hai hình dạng còn lại (hình ảnh số 3 và hình ảnh số 5).


Bước 14

Nhân đôi hình đã tô sáng trong ảnh số 1. Chọn hình trên cùng và nhấn mũi tên trái và mũi tên lên một lần (để di chuyển nó lên trên 0,5px và 0,5px sang trái). Chọn lại cả hai bản sao và bấm vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Tô màu cho các hình dạng kết quả với màu đen và giảm độ mờ của chúng xuống 50%. Lặp lại các kỹ thuật tương tự cho hai hình dạng khác (hình ảnh số 3 và hình ảnh số 5).


Bước 15

Lặp lại các kỹ thuật tương tự cho phần còn lại của các hình dạng trên đầu. Chọn tất cả các hình dạng mỏng và nhóm chúng lại với nhau. Đưa nhóm mới này lên phía trước (Shift + Control + ngoặc vuông phải). Quay lại "Wood" để hiển thị, sau đó khóa cả hai nhóm lại với nhau.


Bước 16

Bây giờ, hãy hướng đến các hình dạng tối màu hơn. Đầu tiên, màu tô tất cả chúng với R=66 G=33 B=11. Tiếp theo, tạo bốn gradient và lưu chúng trong bảng Swatches. Chỉ cần đặt tên cho chúng là "1", "2", "3" và "4". Bạn sẽ cần chúng trong bước tiếp theo.


Bước 17

Bây giờ, bạn cần thêm một số màu tô mới cho hầu hết các hình dạng này. Hãy nhìn vào các hình ảnh để hiểu chính xác số lượng và đó là gradient mà bạn cần sử dụng cho mỗi màu tô.


Bước 18

Tiếp theo, là bóng đổ. Chọn một bản sao của "vvv" và chọn Object > Path > Offset Path. Nhập Offset 1px và nhấn OK. Chọn hình dạng kết quả, gửi nó ra phía sau (Shift + Control + Ngoặc vuông bên trái) và di chuyển nó xuống một vài pixel và sang phải. Tô nó với màu đen, thêm 0,5 Gaussian Blur và giảm độ mờ xuống 30%.


Bước 19

Nhân đôi hình dạng đã tạo trong bước trước. Chọn bản sao này, di chuyển nó xuống bên dưới bản gốc và làm cho nó lớn hơn một chút (chỉ cần thay đổi kích thước của nó). Vẫn giữ màu đen nhưng nâng Gaussian Blur là 5px và độ mờ thành 50%.


Bước 20

Chọn một bản sao của chữ "vvv" khác và chọn Object > Path > Offset Path. Nhập offset 6px và nhấp vào OK. Chọn hình dạng kết quả, đặt nó về ra sau và di chuyển nó xuống một vài pixel và sang phải. Tô nó với màu đen, thêm Gaussian Blur 3px và giảm độ mờ của nó xuống 5%.


Bước 21

Chọn Pen Tool (P) và tạo một hình dạng giống như màu đỏ hiển thị trong hình ảnh #1. Chọn nó cùng với hình dạng "vvv" (đây là lần cuối cùng bạn cần hình dạng này) và nhấp vào nút Intersect từ bảng Pathfinder. Chọn các hình dạng kết quả và chọn Object > Compound Path > Make. Đưa hình dạng kết quả ra phía trước. Tô màu nó với linear gradient và giảm độ mờ xuống 10%.


Bước 22

Cuối cùng là hình nền. Tạo một hình chữ nhật 600 x 300px, đặt nó ra phía sau (Shift + Control + Ngoặc vuông bên trái) và tô màu R=198 G=156 B=109. Thêm một màu mới (từ menu fly-out của bảng Appearance), sử dụng màu khác và thay đổi blending mode của nó thành Screen.

Chọn màu tô thứ hai này (từ bảng Appearance) sau đó thêm Halftone Pattern (Effect > Sketch > Halftone Pattern), Reticulation (Effect > Sketch > Reticulation) và hiệu ứng Diffuse Glow (Effect > Distort > Diffuse Glow) (theo thứ tự này ).

Thêm một màu tô thứ ba và sử dụng linear gradient. Chọn phần màu tô cuối cùng này, thay đổi blending mode của nó thành Multiply sau đó giảm độ mờ xuống 10%.


Bước 23

Với hiệu ứng cuối cùng, chọn Rectangle Tool (M). Tạo hình dạng 700 x 20px và đặt nó lên trên cùng Artboard của bạn. Thêm hiệu ứngTransform (Effect > Distort & Transform > Transform) sau đó chọn Object > Expand Appearance. Chọn tất cả bảy hình chữ nhật và chọn Object > Compound Path > Make. Tô màu cho hình dạng kết quả với linear gradient (chú ý thanh trượt Location), thay đổi blending mode của nó thành Color Burn và giảm độ mờ của nó xuống 50%.


Kết bài

Thế là bạn đã xong, một hiệu ứng chữ bằng gỗ. Bạn có thể sử dụng các bước trong hướng dẫn này để tạo tiêu đề tùy chỉnh của riêng bạn cho thiết kế web hoặc thậm chí để tạo một số bộ biểu tượng giả gỗ. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn và các kỹ năng đã học được và bạn sẽ ngạc nhiên bởi những gì bạn có thể sáng tạo.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads